Tăng cường năng lực trang thiết bị phục vụ công tác cảnh báo dự báo tài nguyên nước vấn đề cấp thiết trong thời điểm hiện nay

Trong những năm gần đây nhu cầu nước sử dụng cho công nghiệp và sinh hoạt không ngừng tăng lên theo đà phát triển của công nghiệp, sự gia tăng dân số, mức sống của người dân và sự phát triển của các đô thị. Nhu cầu nước đã vượt cung ở một vài nơi trên thế giới, trong khi dân số thế giới vẫn đang tiếp tục tăng làm cho nhu cầu nước càng tăng. Vì vậy, công tác cảnh báo dự báo tài nguyên nước đòi hỏi phải giải quyết được nhiều vần đề mới như: mở rộng phạm vi dự báo, dự báo chính xác tài nguyên nước, mức độ đáp ứng của nguồn nước cho các ngành khai thác,…

Hiện nay, công tác dự báo, cảnh báo được tiến hành thường niên, định kỳ trong các bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước dưới đất đối với các lưu vực sông, vùng quan trắc đã có mạng lưới. Đối với bản tin thông báo theo tháng dự báo 2 tháng tiếp theo với tần suất dự báo mực nước là 6 ngày/ lần; đối với bản tin quý dự báo mực nước trung bình tháng của 3 tháng quý tiếp theo và đối với bản tin năm dự báo mực nước trung bình năm tại các công trình trong năm tiếp theo.

Các phương pháp sử dụng trong công tác dự báo tài nguyên nước ở Việt Nam nói chung và tại Trung tâm nói riêng còn lạc hậu, chưa có hệ thống. Các phương pháp truyền thống được sử dụng như: phương pháp nhận dạng, phương trình tương quan, phương pháp hồi quy nhiều biến với các yếu tố khí hậu, dòng chảy và ENSO …. chỉ dự báo được các đại lượng thủy văn (H,Q), chưa dự báo được tài nguyên nước và chưa xem xét về khả năng, mức độ đáp ứng của nguồn nước cho các ngành khai thác, sử dụng nước trên lưu vực sông. Trong những năm vừa qua các vấn đề hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn đã diễn ra phức tạp trên diện rộng và nghiêm trọng, việc dự báo thông thường không đáp ứng được với yêu cầu thực tiễn. Để có được các thông tin về hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn chính xác, kịp thời đến các nhà quản lý và đối tượng khai thác, sử dụng nước cần phải đầu tư hệ thống công nghệ dự báo tài nguyên nước tiên tiến, hiện đại.

Trong khi đó, với trình độ khoa học công nghệ ngày càng phát triển ngày nay, các hệ thống công nghệ dự báo tiên tiến đã hoàn thiện khắc phục cho những tồn tại của mô hình cũ, bổ sung, thay thế cho các phương pháp dự báo thống kê truyền thống, cho phép thực hiện những bài toán dự báo cảnh báo phức tạp về TNN giảm bớt rất nhiều khối lượng tính toán.

Chính vì vậy việc tăng cường năng lực trang thiết bị, đầu tư các hệ thống công nghệ dự báo tiên tiến để phục vụ công tác cảnh báo dự báo tài nguyên nước là vấn đề cấp thiết đặt ra trong thời điểm hiện nay