Tình hình thực hiện dự án” Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – sông Thái Bình”

toancanhChiều ngày 03/05/2017, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức họp Ban Chủ nhiệm dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình”. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Chí Công – Phó tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia,ông Vũ Thanh Tâm – Trưởng Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, ông Nguyễn Ngọc Hà – Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt, cùng các thành viên của tổ tài nguyên nước mặt thực hiện dự án.

Thay mặt cho Tổ tài nguyên nước mặt ông Nguyễn Việt Tùng – Tổ trưởng tổ tài nguyên nước mặt đã báo cáo tình hình thực hiện dự án “ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – sông Thái bình đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050”. Hiện tại sau khi đã rà soát các tài liệu hiện có thì tổ có gặp một số vấn đề như sau:

a_Tung_bao_cao

  •  Chưa có bản đồ vị trí các điểm phân bổ/ điểm kiểm soát và tổng lượng nước đến từ kết quả mô hình
  • Chưa có các quy trình vận hành đơn hồ trên lưu vực
  • Trong số các tài liệu thu thập được cung cấp, không có thông tin dữ liệu về hạng mục đánh giá hệ sinh thái thủy sinh và các loài đặc hữu.
  • Chưa có kết quả tính nhu cầu nước .
  • Thông tin khai thác sử dụng tài nguyên nước chưa đủ theo từng tỉnh.
  • Có nội dung đánh giá hiện trạng chất lượng nước và xâm nhập mặn, tuy nhiên số liệu không rõ là năm nào.
  • Số liệu về tình hình sạt lở bờ sông và hiện trạng các công trình khai thác khoáng sản ven sông chưa có.
  • Số liệu về các hồ, đầm phá bị suy thoái, lấn chiếm, san lấp chưa có.
  • Số liệu về các khu vực bảo tồn, vùng đất ngập nước hầu như chỉ có một số thông tin thu thập từ internet.
  • Chưa có tài liệu về kế hoạch đầu tư, quản lý trạm khí tượng, thủy văn để tham khảo.

    Sau khi nghe báo cáo của Tổ tài nguyên nước mặt ông Nguyễn Chí Công đã có những góp ý, chỉ đạo tổ cần tăng cường phối hợp giữa các tổ viên trong tổ dự án, các tài liệu thu thập còn thiếu thì có thể thu thấp từ các đề tài nghiên cứu khoa hoc từ Cục công nghệ thông tin, Tổng cục môi trường. Trong quá trình thực hiện dự án, các vướng mắc, khó khăn và các vấn đề phát sinh cần phải được trao đổi một cách kịp thời nhằm thực hiện đúng tiến độ dự án đề ra. Ông Công cũng nhấn mạnh, đây là một dự án trọng điểm của Trung tâm và Bộ, do đó, ngoài việc đảm bảo tiến độ của Dự án thì chất lượng của Dự án cũng phải được đặt lên hàng đầu.

sCong