Tích cực điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất phục vụ đồng bào vùng núi cao, vùng khan hiếm nước

Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” thuộc chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại quyết định số 3286/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2015. Mục tiêu của Dự án nhằm tìm được các nguồn nước dưới đất, xác định trữ lượng, chất lượng và lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tại 426 vùng núi cao, khan hiếm nước trên địa bàn 41 tỉnh trên toàn quốc; đồng thời xác định được khu vực có triển vọng, vị trí các công trình khai thác nước dưới đất, các lỗ khoan khai thác có lưu lượng, chất lượng, kết cấu đủ điều kiện để khai thác bền vững.

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao phối hợp triển khai thực hiện dự án trên phạm vi 9 tỉnh là: Cao Bằng, Hà Giang, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Lào Cai và Sơn La. Tổng kinh phí thực hiện tại 9 tỉnh được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt là 189,243 tỷ đồng trong đó giai đoạn 1 từ 2016 – 2017  là 115,364 tỷ đồng và giai đoạn 2 từ 2018 – 2020 là 78,879 tỷ đồng.

Để triển khai thực hiện đề án được Trung tâm giao, ngay từ đầu năm kế hoạch Liên đoàn đã tiến hành xây dựng quy trình kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ như: Xây dựng báo cáo chuẩn bị; Thu thập, tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu; Giải đoán ảnh viễn thám; Điều tra, khảo sát chi tiết để tìm kiếm, phát hiện các khu vực có triển vọng cung cấp nguồn nước dưới đất; Khảo sát đo địa vật lý; Lập báo cáo kết quả công tác khảo sát thực địa xác định các vị trí có triển vọng để đặt các công trình khoan…

DL72

Cho đến thời điểm này, Liên đoàn đã hoàn thành thi công 21/25 lỗ khoan trên 9 vùng thuộc kế hoạch năm 2017 với hiệu suất 18/21 lỗ khoan gặp nước với lưu lượng sơ bộ xác định từ 1-7,8 lít/giây. Công tác đánh giá trữ lượng, chất lượng nước dưới đất tại các giếng khoan đang được tiến hành.

Trong quá trình thực hiện Dự án, Liên đoàn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, kiểm tra sâu sát của Bộ, của Trung tâm; nhận được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương và người dân. Tuy nhiên, do đặc điểm địa hình đây là những vùng núi cao nên việc thi công công trình gặp nhiều khó khăn trong điều kiện thi công; công tác đi lại, vận chuyển máy móc thiết bị và cung ứng vật tư, nguyên nhiện vật liệu chủ yếu… Song vượt lên tất cả những những khó khăn ấy vì mục tiêu tìm nguồn nước sạch cho bà con, cán bộ, CNVC lao động Liên đoàn đã không quản ngại khó khăn vất vả để hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ đề án đã đặt ra. Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017 sẽ là kinh nghiệm cho việc mở rộng điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất năm 2018 tại các vùng còn lại trong phạm vi các tỉnh Liên đoàn được giao điều tra, tìm kiếm.

Kết quả của dự án do Liên đoàn thực hiện sẽ góp phần mang lại giá trị thực tiễn, làm giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống của người dân ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước, từ đó giúp cho cuộc sống của họ dần ổn định, thêm vững tin vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực góp sức mình trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự xã hội./.

(Mai Phú Lực)