Sự suy thoái, ô nhiễm nguồn nước mặt trên LVS Hồng – Thái Bình P2

LTS: Lưu vực sông Hồng – Thái Bình là một trong những lưu vực sông lớn của Việt Nam. HIện nay, vấn đề ô nhiễm LVS được đặc biệt quan tâm nhất là nguồn nước mặt. Qua công tác điều tra, đánh giá và khảo sát của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, tài nguyên nước mặt của LVS này đang phải đối mặt với những thách thức không hề nhỏ và cần sự quan tâm cũng như các cấp các ngành từ Trung ương tới địa phương để đảm bảo an ninh nguồn nước, hướng tới phát triển bền vững.

Lưu vực sông Nhuệ – Đáy: Môi trường nước mặt của LVS Nhuệ – Đáy đang chịu sự tác động mạnh của nước thải sinh hoạt và các hoạt động công nghiệp, nông nghiệp và thuỷ sản trong khu vực. Chất lượng nước của nhiều đoạn sông đã bị ô nhiễm tới mức báo động, vào mùa khô, giá trị các thông số BOD5, COD, TSS… tại các điểm đo đều vượt QCVN 08:2015/ BTNMT loại A1 nhiều lần.

Sông Nhuệ: Tại đầu nguồn (sau khi nhận nước sông Hồng), nước sông hầu như chưa bị ô nhiễm. Sông Nhuệ  từ khu vực Cổ Nhuế, nước bắt đầu bị ô nhiễm. Đặc biệt, ô nhiễm nước tăng cao từ khu vực tiếp nhận nước sông Tô Lịch, giá trị tại các điểm đo đều vượt QCVN loại A1 nhiều lần. Nước thải sông Tô Lịch (nguồn tiếp nhận nước thải chính của toàn bộ các quận nội thành Hà Nội) là nguyên nhân chính gây ô nhiễm cho sông.

DL156

Sông Đáy: Nước sông Đáy và các sông khác bị ô nhiễm ở mức nhẹ hơn sông Nhuệ và ô nhiễm chỉ mang tính cục bộ. Sông Đáy chủ yếu bị ô nhiễm hữu cơ ở từng đoạn sông với các mức độ khác nhau.

Càng về hạ lưu mức ô nhiễm trên sông Đáy có xu hướng giảm. Hạ lưu sông Đáy (từ Kim Sơn – Ninh Bình ra cửa Đáy), do nguồn thải ở thượng nguồn dồn về đã được pha loãng cộng với quá trình tự làm sạch của dòng sông nên chất lượng nước ở hạ lưu sông Đáy được cải thiện so với các đoạn trên.

Các sông ở khu vực nội thành Hà Nội: Sông nội thành Hà Nội nơi tiếp nhận và dẫn nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp cho thành phố nên mức ô nhiễm nghiêm trọng, biến thiên tùy thời điểm. Các thông số đều vượt QCVN 08:2015 loại B1 nhiều lần, thậm chí vượt QCVN 14:2015/BTNMT.

Hệ thống sông Thái Bình: Chất lượng nước hệ thống sông Thái Bình đoạn chảy qua tỉnh Hải Dương còn tương đối tốt. Các thông số nằm trong ngưỡng hoặc vượt không nhiều so với QCVN 08:2015/BTNMT loại A1.

DL157

Trên các sông thuộc tỉnh Thái Bình, các thông số COD, BOD5, TSS, dầu mỡ khoáng, Coliform đều vượt ngưỡng QCVN loại A1. Bên cạnh đó, một số khu vực có dấu hiệu ô nhiễm kim loại nặng (asen, cadimi).

DL158