Sự cần thiết của việc nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ khi thi công xây dựng công trình ngầm

Trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra tác động tiêu cực của việc xây dựng các công trình ngầm đến nước dưới đất. Tại nước ta nói chung và TP. Hà Nội nói riêng quá trình hiện đại hóa các công trình xây dựng ngầm được quy hoạch và triển khai thi công xây dựng ngày càng nhiều với quy mô lớn nhỏ khác nhau như các công trình: móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm các công trình xây dựng tác động lớn lên các tầng chứa nước.

Trong khi đó các công trình xây dựng ngầm nói chung và các công trình móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm các công trình xây dựng sử dụng các công nghệ và kỹ thuật thi công khác nhau quá trình thi công xây dựng các công trình trên đã tiến hành thi công khoan, khai đào qua nhiều tầng chứa nước khác nhau làm thông các tầng chứa nước tạo ra các cửa sổ ĐCTV, nước trong tầng bên trên có khả năng thấm xuống các tầng chứa nước bên dưới làm biến đổi chất lượng các tầng chứa nước bên dưới.

Mặt khác, trước và sau khi thi công đều có các điều tra, khảo sát đánh giá tác động môi trường nhưng chỉ dừng ở việc đánh giá tác động của điều kiện điều kiện địa chất, ĐCTV và địa chất công trình đến công trình ngầm chứ chưa có đánh giá đầy đủ tác động của các công trình ngầm này đến môi trường địa chất, môi trường ĐCTV đặc biệt là các tầng chứa nước.

Chưa đánh giá được sự suy giảm trữ lượng các tầng chứa nước như: sự cản trở dòng chảy tự nhiên của các tầng chứa nước, gây ảnh hưởng đến nguồn bổ cập; Phá vỡ cấu trúc các tầng chứa nước, làm giảm thể tích chứa nước các tầng chứa nước; giảm tính thấm của các tầng chứa nước.

sp38

sp39

Chưa có đánh giá được sự lan truyền các chất bẩn (từ mạng lưới thoát nước, nước bị ô nhiễm, nhiễm bẩn bên trên) thấm xuống di chuyển đi vào các tầng chứa nước làm thay đổi chất lượng các tầng chứa nước.

Từ thực tế đó đề tài:”Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ khi thi công xây dựng công trình ngầm. Áp dụng cho TP. Hà Nội” được đề xuất. Các kết quả của nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá được tác động của và xây dựng bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ khi xây dựng các công trình ngầm: móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm các công trình xây dựng áp dụng cho TP Hà Nội.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, đề tài cần giải quyết các nội dung:

– Tổng quan nghiên cứu về bảo vệ các nguồn nước dưới đất khi thi công các công trình ngầm trên thế giới và Việt Nam

– Nghiên cứu hiện trạng các công trình ngầm: móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm các công trình xây dựng TP. Hà Nội; các quy hoạch xây dựng các công trình ngầm

– Thu thập tổng hợp tài liệu, điều tra khảo sát đánh giá lại cấu trúc ĐCTV

– Nghiên cứu tác động của các công trình ngầm: móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm các công trình xây dựng đến sự suy giảm trữ lượng, sự thay đổi về chất lượng các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ TP. Hà Nội

– Nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ khi xây dựng các công trình ngầm: móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm các công trình xây dựng áp dụng cho TP. Hà Nội