Sự cần thiết của dự án:”Điều tra đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ”

Tài nguyên nước thuộc vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ khá phong phú và đa dạng, nhưng lại phân bố không đều theo không gian và thời gian, chịu tác động của nhiều yếu tố về cả “chất” và “lượng”: vùng Hải Phòng nằm ở hạ du hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình nên nguồn nước chịu áp lực từ phía thượng nguồn, bên cạnh đó khu vực dự án chịu tác động của xâm nhập mặn rất nặng nề.

Hiện nay, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, các khu đô thị, khu du lịch và công nghiệp phát triển với tốc độ cao, do đó nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng. Việc khai thác nước dưới đất một cách tùy tiện; xây dựng các công trình khai thác nước không đúng quy cách trong khi chưa luận chứng được tính bền vững và khả năng đáp ứng của các tầng chứa nước đã dẫn đến các ảnh hưởng tiêu cực như suy thoái, cạn kiệt tầng chứa nước, nhiễm mặn, nhiễm bẩn, lún mặt đất… Mặt khác, nước thải sinh hoạt và công nghiệp lại được xả trực tiếp vào các sông suối (nguồn bổ cập chủ yếu cho nước dưới đất) mà không được xử lý, điều đó càng làm trầm trọng thêm sự ô nhiễm vốn sẵn có của các nguồn nước này, đặc biệt là khu vực vùng vịnh. Các hoạt động dân sinh, kinh tế trên khu vực dự án cũng như phía thượng nguồn ảnh hưởng ít nhiều đến diễn biến tài nguyên nước cũng như làm biến đổi lòng dẫn của các con sông mà sự biến động này chưa được đánh giá đầy đủ.

Mạng lưới quan trắc tài nguyên nước còn thưa nên việc đánh giá diễn biến tài nguyên nước, chất lượng nước còn rất hạn chế do vậy tình hình quản lý khai thác, bảo vệ tài nguyên nước rất khó khăn.

Ngoài các trạm thủy văn quan trắc dòng chảy hàng năm, trên khu vực còn có các điểm quan trắc dòng chảy cạn trên một số sông suối nhỏ nhằm phục vụ các nghiên cứu chuyên đề, các số liệu này không đảm bảo cho việc đánh giá tài nguyên nước.

sp79

Công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước thiếu đồng bộ và không tập trung. Mặt khác kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất đa phần được tiến hành từ những năm 60 của thế kỷ trước nên việc khai thác thông tin, dữ liệu gặp rất nhiều khó khăn. Mức độ điều tra còn rời rạc, qua nhiều giai đoạn khác nhau nên chưa có sự thống nhất, liên tục cả về phạm vi và đối tượng nghiên cứu.

Vành đai kinh tế ven biển vịnh bắc bộ đã có rất nhiều các công trình nghiên cứu. Tuy nhiên việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt trên khu vực chủ yếu thực hiện trên các sông lớn thuộc hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình và việc đánh giá hiện trạng chất lượng ở các báo cáo đơn lẻ, mang tính địa phương. Nhìn chung kết quả công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất đã góp phần quan trọng trong việc khai thác nước dưới đất để cung cấp cho ăn uống, sinh hoạt, công nghiệp… đồng thời cũng là cơ sở quan trọng trong việc quản lý tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương.

Từ thực tế trên, dự án:”Điều tra đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50.000 vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ” là rất cần thiết. Dự án nhằm làm sáng rõ đặc điểm tài nguyên nước và đánh giá được tiềm năng, trữ lượng và chất lượng tài nguyên nước; Xác định được khả năng đáp ứng nguồn nước cho các mục đích sử dụng và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước, làm cơ sở để phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.