Sự cần thiết của dự án:”Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 vùng Bắc sông Tiền”

Tiềm năng nước dưới đất trong vùng Bắc sông Tiền rất phong phú vì nó có vị trí nằm ở cửa ngõ của đồng bằng sông Cửu Long, có ranh giới phía bắc tiếp giáp với Campuchia, giữ vai trò an ninh, kinh tế quan trọng đối với đồng bằng Nam Bộ. Tuy nhiên, điều kiện địa chất thuỷ văn rất phức tạp (mặn nhạt đan xen theo diện, theo chiều thẳng đứng và không có nguồn bổ cập tại chỗ), trong khi đó nhu cầu khai thác nước rất lớn nếu không được điều tra, đánh giá đúng mức để phục vụ hiệu quả công tác quản lý, cấp giấy phép, quy hoạch và bảo vệ nước dưới đất sẽ dẫn đến tình trạng xâm nhập mặn, cạn kiệt và có thể hủy hoại hoàn toàn các tầng chứa nước.

Các công trình nghiên cứu tài nguyên nước dưới đất trước đây đã đóng góp nhiều kết quả phục vụ thiết thực sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của vùng, nhưng vẫn còn nhiều tồn tại, cụ thể là:

– Công tác điều tra tài nguyên nước dưới đất còn đơn lẻ. Các đề án, dự án đã thực hiện chủ yếu tập trung ở các thị trấn, thành phố như: TP.Mỹ Tho; TP.Cao Lãnh; TP.Tân An; TX. Mộc Hoá, TX. Gò Công với diện tích 2.888 km2, vẫn còn 6.235 km2 đến nay chưa đủ tài liệu điều tra ở tỷ lệ 1:50.000, nên thiếu thông tin phục vụ cho công tác quản lý, cấp giấy phép, quy hoạch, bảo vệ, cũng như phân bổ và chia sẻ nguồn nước dưới đất giữa các địa phương.

– Chưa có số liệu đánh giá trữ lượng, chất lượng nước dưới đất cũng như chưa có bộ Bản đồ tài nguyên nước dưới đất trên quy mô toàn vùng để phục vụ hiệu quả cho công tác quy hoạch, khai thác và sử dụng tài nguyên nước dưới đất.

– Việc phân chia, liên kết địa tầng địa chất làm cơ sở phân chia các tầng chứa nước chưa thống nhất trong toàn bộ vùng nghiên cứu. Do đó, cần phải tiến hành phân chia và liên kết địa tầng lại một cách thống nhất.

– Ranh giới mặn – nhạt của các tầng chứa nước có độ chính xác chưa cao, quan hệ thuỷ lực giữa các tầng chứa nước, nguồn hình thành trữ lượng chưa có số liệu làm sáng tỏ.

– Mạng quan trắc quốc gia động thái nước dưới đất còn thưa, chưa phủ hết toàn vùng nghiên cứu, vì vậy không có khả năng dự báo diễn biến chất lượng và số lượng nước dưới đất.

– Công tác điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất được tiến hành từ nhiều năm trước, chưa cập nhật được các số liệu mới để làm cơ sở phân vùng khai thác hợp lý phục vụ quản lý, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất một cách bền vững.

Từ thực tế đó, để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội; đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Bắc sông Tiền, dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 vùng Bắc sông Tiền” được thực hiện là rất cấp thiết. Kết quả của dự nhằm xác định sơ bộ các đặc điểm và đặc trưng cơ bản của các tầng chứa nước; một số đặc điểm, đặc trưng của các tầng chứa nước yếu, cách nước; Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên và các hoạt động kinh tế – xã hội đến nguồn nước dưới đất; Đánh giá sơ bộ và phân vùng mức độ chứa nước của các tầng chứa nước; khoanh vùng triển vọng khai thác nước dưới đất; Đánh giá trữ lượng tiềm năng, trữ lượng có thể khai thác trên phạm vi toàn vùng và tại khu vực có triển vọng; Phân vùng và đánh giá sơ bộ chất lượng nguồn nước dưới đất theo các mục đích sử dụng; sơ bộ nhận định, đánh giá sự thay đổi chất lượng nước theo thời gian; Lập bộ bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 bao gồm các bản đồ: Bản đồ tài nguyên nước dưới đất, Bản đồ Địa chất thủy văn, Bản đồ chất lượng nước dưới đất; Bản đồ mô đun dòng ngầm; Đánh giá sơ bộ khả năng khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất cho các nhu cầu cấp nước sinh hoạt, sản xuất ở từng khu vực thuộc phạm vi dự án. Kết hợp tạo nguồn nước cấp cho các khu dân cư; Tạo lập cơ sở thông tin, dữ liệu, tài liệu về tài nguyên nước dưới đất phục vụ công tác quản lý và nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của các ngành, các địa phương trong vùng dự án.