Quy Nhơn – Cần nước cho phát triển đô thị

Nước là tư liệu quan trọng hàng đầu trong mọi hoạt động sản xuất, không có nước thì không thể phát triển bền vững đô thị, ổn định kinh tế – xã hội.

Trong những năm gần đây, Quy Nhơn – thủ phủ tỉnh Bình Định đã phát triển không ngừng và vươn lên trở thành một trong số ít thành phố loại I thuộc địa phương là đô thị du lịch có chất lượng cao.

Tuy nhiên , việc phát triển đô thị và gia tăng dân số tại Quy Nhơn đã dẫn tới nhu cầu sử dụng nước ngày càng lớn. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng đô thị chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu cấp nước sạch dẫn đến suy thoái nguồn nước, khiến nguồn nước ngầm tại Quy Nhơn đứng trước nhiều thách thức nan giải.

DL50

Thực trạng cho thấy quá trình đô thị hóa đô thị Quy Nhơn đã và đang làm suy giảm mạnh mẽ nguồn tài nguyên nước (ô nhiễm và cạn kiệt) đang làm ảnh hưởng không nhỏ tới tính phát triển bền vững của các đô thị. Thành phố Quy Nhơn hiện đang sử dụng 100% nước dưới đất, do vậy nước dưới đất đã trở thành nguồn tài nguyên quí giá và phải được bảo vệ một cách hết sức nghiêm ngặt.

Vì vậy, cần sớm có chiến lược cụ thể và có sự hợp tác chặt chẽ giữa các ngành sử dụng nước để việc quy hoạch, quản lý tổng hợp tài nguyên nước được lồng ghép trong các kế hoạch phát triển đô thị và kinh tế-xã hội góp phần đảm bảo phát triển đô thị Quy Nhơn một cách bền vững, bảo vệ nguồn tài nguyên nước dưới đất quý giá này. Điều này là cấp bách và cần thiết cho quá trình phát triển của thành phố Quy Nhơn ngày càng được mở rộng, xây dựng và nâng cấp để trở thành một trong những trung tâm chính trị – kinh tế – văn hoá – xã hội và du lịch. Trở thành đô thị lớn nằm trong chuỗi đô thị ven biển của các tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

 

(Hải Lý)