Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srepok

Lưu vực sông Srêpok là một trong 10 hệ thống lưu vực sông liên tỉnh lớn có vị trí đặc biệt quan trọng của nước ta, toàn bộ lưu vực sông Srêpok (trong lãnh thổ Việt Nam) có diện tích tự nhiên khoảng 18.230km2. Lưu vực sông Sêrêpok thuộc 4 tỉnh trong đó phần lớn diện tích nằm trong tỉnh Đăk Lăk và một phần đất thuộc tỉnh Đăk Nông (gồm các huyện Krông Nô, Đăk Mil, Đăk Song, Gia Nghĩa, Cư Jut), tỉnh Gia Lai (gồm các huyện Chư Prông, Chư Sê) và tỉnh Lâm Đồng (gồm các huyện Lâm Hà, Lạc Dương). Phía bắc giáp lưu vực sông Sê San; phía đông giáp lưu vực sông Ba, sông Cái Nha Trang; phía tây giáp Campuchia và phía Nam giáp lưu vực sông Đồng Nai.

quy_hoach_srepok

Dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srepok” được thực hiện từ năm 2015 – 2016. Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Đơn vị thực hiện: Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam. Các đơn vị liên quan: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Lăk, Đắk Nông, Gia Lai và Lâm Đồng; Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên; Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Mục tiêu tổng quát của dự án là quy hoạch tài nguyên nước để bảo đảm sử dụng nước hiệu quả, hài hòa, hợp lý; phòng, chống, giảm thiểu ô nhiễm và suy thoái, cạn kiệt nguồn nước cho các đối tượng sử dụng nước trên lưu vực sông Srêpok.

Mục tiêu cụ thể của dự án là bảo đảm sử dụng nước hiệu quả, hài hòa, hợp lý giữa các đối tượng sử dụng nước cho từng nguồn nước liên tỉnh và giữa các địa phương trên lưu vực sông Srêpok, khắc phục hoàn toàn tình trạng thiếu nước vào năm 2020; phân bổ nguồn nước theo định hướng giảm tỷ lệ cấp nước cho nông nghiệp để phân bổ nguồn nước cho các mục đích khác; đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ nguồn nước và giải quyết mâu thuẫn giữa các hộ dùng nước, các địa phương, các ngành trong lưu vực sông; phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh đối với các nguồn nước liên tỉnh và bảo đảm an ninh nguồn nước đối với sông liên quốc gia.

quy_hoach_song_srepok

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, nội dung của quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srêpok sẽ bao gồm quy hoạch phân bổ nguồn nước; bảo vệ tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; và một số nội dung khác nhằm thúc đẩy phát triển và quản lý tài nguyên nước, đất và các tài nguyên liên quan một cách bền vững và có sự điều phối một cách công bằng.

Trong năm 2015 dự án đã thu thập tổng cộng 421 các loại tài liệu từ các văn bản luật, các quyết định, nghị định, thông tư, báo cáo chuyên đề liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước trong phạm vi các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Gia Lai. Trong đó số lượng tài liệu có độ tin cậy loại A là 330 tài liệu chiếm tỷ lệ 78,38%, tài liệu có mức độ tin cậy loại B là 17,10% và tài liệu có độ tin cậy loại C là 4,51%. Dự án vẫn đang tiếp tục thực hiện.

(VPTT)