Quy hoạch lưu vực sông Hồng – Thái Bình: Hướng tới phát triển bền vững tài nguyên nước và tầm nhìn dài hạn.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng, Bộ TN&MT đã nhanh chóng thành lập Hội đồng thẩm định đề cương đồ án: “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng.

Với mục tiêu hướng tới phát triển bền vững về tài nguyên nước đồng thời với phát triển kinh tế, Quy hoạch lưu vực sông Hồng – Thái Bình có những mục tiêu tổng quát sau:

– Cụ thể hóa các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước, Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ, phòng, chống giảm thiểu tác hại do nước gây ra;

– Gắn kết yêu cầu quản lý tổng hợp tài nguyên nước với khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

– Làm cơ sở cho việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch khai thác, sử dụng nước của các ngành có liên quan và triển khai các dự án đầu tư xây dựng các công trình khai thác, sử dụng nước, phát triển TNN trên LVS Hồng-Thái Bình.

Bên cạnh đó, bản quy hoạch cũng hướng tới những mục tiêu cụ thể như: Quy hoạch đến năm 2030 và tầm nhìn 2050. Trong đó, mục tiêu đến năm 2030 sẽ bảo đảm thực hiện đúng chức năng đã xác định của các đoạn sông, nguồn nước trên các dòng chính của hệ thống sông Hồng – Thái Bình; Cơ bản giải quyết được mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng nước cho phát điện, giao thông thủy, nông nghiệp trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình; Kiểm soát được tình trạng ô nhiễm các nguồn nước đang bị ô nhiễm nghiêm trọng ở các khu dân cư, khu đô thị lớn, khu công nghiệp quan trọng đạt mức độ cho phép; hạn chế tình trạng xâm nhập mặn vùng cửa sông và các tầng chứa nước trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình; Cảnh báo được tình trạng sạt, lở bờ sông; mất ổn định, hạ thấp lòng dẫn sông tại các vị trí quan trọng; phòng, chống sụt, lún đất do khai thác nước dưới đất quá mức ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

Bên cạnh đó, tầm nhìn 2050 được hoạch định rất cụ thể như: Chủ động về nguồn nước hiện có cho các mục đích sử dụng nước, có xét đến tác động của biến đổi khí hậu và việc khai thác, sử dụng nước ở phần thượng lưu ngoài lãnh thổ của hệ thống sông Hồng – Thái Bình; Bảo vệ nguồn sinh thủy, phát triển nguồn nước, duy trì các nguồn nước cần bảo tồn để đáp ứng được cho các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình; Phục hồi các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nghiêm trọng, ưu tiên đối với các khu vực trọng điểm phát triển kinh tế – xã hội; Kiểm soát được tình trạng sạt lở bờ sông; sụt, lún đất và xâm nhập mặn do khai thác nước dưới đất trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình.

Với đối tượng lập Quy hoạch là nguồn nước mặt, nước dưới đất trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình thì việc lập quy hoạch hướng tới phát triển bền vững và tầm nhìn dài hạn luôn là sự ưu tiên của Chính phủ, hướng tới một xã hội văn minh, phát triển hài hòa với bảo vệ môi trường sống cho thế hệ tương lai.