“Cần khẩn trương, tập trung triển khai thi công tại các đô thị trọng tâm”

IMG_1493_reĐó là ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh trong cuộc họp Báo cáo triển khai thi công Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” ở đô thị Hà Nội, Hồ Chí Minh, Thái nguyên được tổ chức ngày 12/5/2016 tại trụ sở Trung tâm QH&ĐTTNNQG.

Phó Tổng Giám đốc Triệu Đức Huy đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có đại diện các Ban, đơn vị trực thuộc Trung tâm; thành viên Ban chủ nhiệm Đề án; Chủ nhiệm các Đề án hợp phần.

IMG_1498_re

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh nhấn mạnh, bảo vệ tài nguyên nước là vấn đề nóng bỏng, cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, việc triển khai thực hiện Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” mang ý nghĩa rất quan trọng nhằm khắc phục các tình trạng báo động về nguồn nước trong các khu đô thị. Vì vậy, Đề án cần khẩn trương, tập trung triển khai thi công tại các đô thị trọng tâm, một vài đô thị bị ảnh hưởng trầm trọng nhất về tài nguyên nước.

IMG_1504_re

Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” là đề án có vai trò đặc biệt quan trọng, mang tính chất tổng hợp, có sự phối hợp thực hiện từ nhiều ban ngành, đơn vị, là Đề án số 06 thuộc danh mục các Đề án được Chính phủ ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 20062010 nằm trong “Chiến lược Quốc gia về Tài nguyên nước đến năm 2020” của Chính phủ. Việc triển khai thực hiện Đề án là vô cùng cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Trên cơ sở đánh giá nguồn nước dưới đất ở các đô thị lớn, Đề án đề xuất các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ, phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất cho các đô thị lớn.

IMG_1502_re

IMG_1493_re

(Hồng Nhung – NAWAPI)