Lộ trình khảo sát tài nguyên nước dưới đất tỉ lệ 1/25.000 của một số đảo và cụm đảo

Điều tra, đánh giá bổ sung tài nguyên nước của một số đảo và cụm đảo Việt Nam nhằm tạo điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế đảo, kết nối các đảo với đất liền và bảo vệ vững chắc vùng biển của Tổ quốc. Khảo sát tài nguyên nước dưới đất là một phần không thể thiếu của việc điều tra.

Khoanh định ranh giới các tầng chứa nước, các thành tạo địa chất không chứa nước hoặc chứa nước kém, sơ bộ xác định số lượng, chất lượng, hiện trạng sử dụng và nguy cơ ô nhiễm nước dưới đất trên đảo. Phát hiện, khảo sát các nguồn lộ tự nhiên nước dưới đất và khảo sát các yếu tố liên quan đến việc đánh giá tiềm năng nước dưới đất như: thành phần thạch học, cấu trúc địa chất, địa hình, địa mạo, ranh giới địa chất.

Để tránh trùng lặp với các dự án đã được điều tra, đánh giá trong các giai đoạn trước, trong giai đoạn này chỉ tiến hành lộ trình điều tra khảo sát tài nguyên nước dưới đất trên 4 đảo, cụm đảo là cụm Cô Tô – Vĩnh Thực (chỉ tiến hành trên đảo Vĩnh Thực, có kế thừa kết quả Đề án 47); đảo Vân Đồn, đảo Bạch Long Vĩ và đảo Hòn Khoai. Các đảo Lý Sơn, Phú Quý, Cồn Cỏ, Côn Đảo, Quần đảo Trường Sa và đảo Thổ Chu chúng tôi tiến hành thu thập các tài liệu điều tra của các dự án trước.

Đối với cụm đảo Cô Tô – Vĩnh Thực: do đảo Cô Tô đã được triển khai tại dự án Điều tra đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho quần đảo Cô Tô do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư và Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền bắc là đơn vị thực hiện vì vậy trong dự án này không tiến hành điều tra trên đảo Cô Tô.

Đối với đảo Vĩnh Thực, công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất trên đảo Vĩnh Thực mới chỉ dừng lại ở việc điều tra tỷ lệ 1:50.000 thuộc Đề án 47, do đó để đánh giá chi tiết tài nguyên nước cần thiết phải điều tra, đánh giá tài nguyên nước ở mức độ tỷ lệ 1:25.000, tuy nhiên cần phải có sự kế thừa kết quả nghiên cứu của Đề án 47. Theo Thông tư Số 26/2009/TT-BTNMT ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước, mật độ điểm điều tra tài nguyên nước dưới đất tương ứng với tỷ lệ 1:50.000 là 3 điểm/km2 và tỷ lệ 1:25.000 là 6 điểm /km2 do đó với 3 điểm/km2 đã được điều tra ở tỷ lệ 1:50.000 trên đảo Vĩnh Thực thuộc đề án 47 thì dự án này chỉ điều tra bổ sung với mật độ 3 điểm/km2 để đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất với tỷ lệ 1:25.000.

Tỷ lệ điều tra: Dự án thiết kế điều tra tài nguyên nước dưới đất tại các đảo, cụm đảo ở tỷ lệ 1:25.000. Bản đồ thể hiện kết quả điều tra: trừ đảo Vân Đồn có diện tích 304,5km2, các đảo còn lại có diện tích < 20 km2. Do vậy để tiện cho việc quản lý, sử dụng tài liệu, các bản đồ thể hiện kết quả điều tra trên đảo Vân Đồn thể hiện ở tỷ lệ 1:25.000; các đảo Vĩnh Thực,  Bạch Long Vĩ, Hòn Khoai thể hiện ở tỷ lệ 1:10.000