Lỗ khoan khai thác nước có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng cho hơn 11.000 người

Đó là một trong những dấu ấn quan trọng trong kết quả thực hiện nhiệm vụ dự án “Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ – Pha 4” năm 2017, do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – bộ TN&MT.

Năm 2017, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam đã triển khai thực hiện các dạng công tác chuyên môn nhằm xác định triển vọng khai thác nước dưới đất tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chưa được điều tra nguồn nước dưới đất tại khu vực Nam Bộ. Các cán bộ kỹ thuật của Liên đoàn đã triển khai điều tra, khảo sát, đo đạc thi công thực địa và tổng hợp, chỉnh lý, xử lý thông tin, số liệu, tài liệu về tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000; đánh giá đặc điểm, đặc trưng chủ yếu và mức độ chứa nước của các tầng chứa nước, trữ lượng, chất lượng và khả năng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất; đánh giá triển vọng chứa nước trong phạm vi triển khai dự án.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ dự án năm 2017 đúng tiến độ, hoàn thành khối lượng các dạng công tác theo nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Các lỗ khoan S411 (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) sâu 225,0m và S413 (xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) sâu 240,0m, mục đích nghiên cứu tầng chứa nước Pliocen dưới (n21). Kết quả thi công các lỗ khoan cho lưu lượng 16,31l/s và 11,61,00l/s tương đương 1.409,18m3/ngày và 1.003,10m3/ngày, có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho 11.741 người và 8.358 người (tiêu chuẩn 120 l/người/ngày), đặc biệt lỗ khoan S411 gặp nước tự phun cao hơn mặt đất 2,25m.

DL136

Chất lượng NDĐ của cả 2 lỗ khoan không những đạt yêu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm (QCVN09-MT:2015/BTNMT) mà còn đạt cả Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN01-2009/BYT) của Bộ Y tế, chỉ có duy nhất hàm lượng sắt hơi cao hơn QCVN 01-2009/BYT (0,65mg/l/0,30mg/l), cần phải xử lý trước khi đưa vào sử dụng.

Các lỗ khoan S411 và S413 đã được bàn giao cho Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát và UBND xã Phước Vinh khai thác sử dụng phục vụ ăn uống, sinh hoạt, đã giảm bớt khó khăn thiếu nước của cán bộ công nhân viên, khách du lịch và nhân dân trong vùng, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới. Ngoài ra nguồn NDĐ tại lỗ khoan S411 còn được sử dụng để phòng chống cháy rừng cho khu vực Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát. Kết quả này thể hiện rõ hiệu quả trong chính sách đầu tư đúng đắng nhằm phát triển kinh tế – xã hội tại vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa của Đảng và Nhà nước trong những năm qua./.

(Mai Phú Lực)