Kiểm tra tình hình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn năm 2017 của 04 Trung tâm trực thuộc

 IMG_2931Căn cứ quyết định số 139/QĐ-TNNQG về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ chuyên môn năm 2017 tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ngày 27 tháng 6 năm 2017, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện các dự án năm 2017 của 04 đơn vị trực thuộc là Trung tâm Dữ liệu Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước, Trung tâm Chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước và Trung tâm Cảnh báo và dự báo tài nguyên nước. Dẫn đầu Đoàn kiểm tra là ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, thư ký gồm có ông Đinh Ngọc Chức – Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính; ông Lê Văn Tuyến – Phó Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất cùng một số thành viên là Trưởng ban, Phó Trưởng ban, chuyên viên của một số Ban chuyên môn của Trung tâm QH&ĐTTNNQG.

Năm 2017, Trung tâm QH&ĐTTTNQG tiếp tục thực hiện các đề án, dự án,  nhiệm vụ chuyên môn chuyển tiếp từ năm 2016 như: “Bảo vệ nước dưới đất các đô thị lớn”, “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”, “Biên Hội – Thành lập bản đồ nước dưới đất cho các tỉnh trên toàn quốc tỷ lệ 1:200.000″… Đây đều là các nhiệm vụ rất quan trọng của Trung tâm. Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã giao cho các Trung tâm trực thuộc thực hiện các hợp phần của các dự án, đề án, nhiệm vụ chuyên môn trên.

IMG_2936

Báo cáo Đoàn kiểm tra, Đại diện Trung tâm Kỹ thuật và tư vấn tài nguyên nước báo cáo, tính đến hết ngày 15/5/2017, đơn vị đã thực hiện  được 72% khối lượng được giao của năm 2017. Cụ thể dự án “Bảo vệ nước dưới đất các đô thị lớn” – Đô thị Thái Nguyên đạt 41%; Dự án “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” đạt 80%; Dự án “Biên Hội – Thành lập bản đồ nước dưới đất cho các tỉnh trên toàn quốc tỷ lệ 1:200.000” đạt 95%. Đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn khi thực hiện thi công và kiến nghị rằng, Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Chủ nhiệm Dự án theo dõi sát sao, kịp thời chỉ đạo để đơn vị triển khai các hạng mục của “Bảo vệ nước dưới đất các đô thị lớn” – Đô thị Thái Nguyên hoàn thành đúng kế hoạch được giao; Tiếp tục giao thực hiện các vùng khác thuộc 02 dự án: “Biên hội bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc” và “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”. 

IMG_2941

Tại cuộc họp, ông Lê Văn Đức – Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước đã báo cáo với Đoàn kiểm tra, quá trình thi công các dự án tương đối khó khăn do các điều kiện thi công không thuận lợi, cụ thể tính đến hết tháng 6 năm 2017, khối lượng và giá trị đạt được của Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” là 38,5% so với kế hoạch được giao; Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” đạt 64,43% so với kế hoạch được giao. Đối với khối lượng thi công năm 2016, Trung tâm đã rà soát lại khối lượng, đánh giá lại lưu lượng, chất lượng nước tại các lỗ khoan đã thi công. Ông Lê Văn Đức cũng có ý kiến xin chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các đề án, dự án, từ đó sẽ hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao trong năm 2017.

 

IMG_2942

Năm 2017, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước được giao thực hiện hợp phần các dự án, đề án lớn như: Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” tại Đô thị Hà Nội và đô thị Quy Nhơn; Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” tại vùng Chư Hreng, vùng Sa Bình và vùng Đắc Môn. Ông Nguyễn Văn Giang – Trưởng phòng Điều tra, bảo vệ tài nguyên nước của Trung trâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã báo cáo Đoàn kiểm tra rằng đối với Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – đô thị Hà Nội, tính đến hết ngày 15/6/2017 đơn vị đã thực hiện ước tính 79,4% khối lượng thực hiện năm 2017; tại đô thị Quy Nhơn, đơn vị thực hiện ước tính khoảng 30% khối lượng thực hiện năm 2017; đặc biệt với Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”, đơn vị đã thực hiện ước tính được 101% khối lượng thực hiện năm 2017.

IMG_2945

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Hạ – Giám đốc Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước báo cáo Đoàn kiểm tra, nhiệm vụ chính của Trung tâm trong năm 2017 như sau: Xây dựng đề cương nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2017 của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước, trình các cấp có thẩm quyền; Tổng hợp cơ sở dữ liệu quan trắc quốc gia tài nguyên nước của 5 vùng quan trắc trong cả nước; Đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc tài nguyên nước tại các vùng quan trắc; Tổng hợp, xử lý số liệu quan trắc, đánh giá diễn biến, xu hướng biến đổi tài nguyên nước và lập các dự báo, cảnh báo tài nguyên nước các vùng quan trắc thuộc mạng quan trắc tài nguyên nước quốc gia; Biên soạn và in niên giám tài nguyên nước năm 2016; Công tác dự báo, cảnh báo tài nguyên nước; Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2017 của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước. Đơn vị đã thực hiện tốt khối lượng được giao tính đến ngày 15/5/2017, bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Hạ cũng nếu một số kiến nghị, đề xuất nhằm cải thiện chất lượng bản tin, một số trạm quan trắc chưa đặt tại vị trí phù hợp nên chưa có bản tin thông báo tài nguyên nước…

IMG_2935

Tổng kết buổi kiểm tra, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG đánh giá cao nỗ lực của các Trung tâm trực thuộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án được giao. Tuy nhiên, do các khó khăn mang tính khách quan lẫn chủ quan, tình hình triển khai các nhiệm vụ còn chậm, chất lượng chưa được như mong muốn. Ông Triệu Đức Huy đề nghị các Trung tâm trực thuộc tập trung nguồn lực thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm đảm bảo khối lượng được giao trong năm 2017; Ban chủ nhiệm đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn có những phương án tháo gỡ các khó khăn về kĩ thuật trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của các Trung tâm; cử cán bộ chuyên trách của Đoàn kiểm tra đến từng Trung tâm rà soát, thanh kiểm tra khối lượng, chất lượng các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn báo cáo cấp trên.

(TTDLQH&ĐTTNN)