Kiểm tra thực địa tình hình thi công các dự án trong năm 2017 của các đơn vị

IMG_6236Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, nhằm tăng cường công tác quản lý trong thi công các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo kế hoạch được giao, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các dự án tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm, từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 03 tháng 6 năm 2017. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực địa tình hình thi công các dự án tại khu vực miền Trung và khu vực miền Nam. Dẫn đầu Đoàn kiểm tra là ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, thư ký gồm có ông Đinh Ngọc Chức – Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính; ông Lê Văn Tuyến – Phó Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất cùng một số thành viên là Trưởng ban, Phó Trưởng ban, chuyên viên của một số Ban chuyên môn của Trung tâm QH&ĐTTNNQG.

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn mà các đơn vị đã và đang thực hiện theo kế hoạch được giao năm 2017 và chất lượng thi công một số dự án đã thực hiện năm 2016.

Năm 2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã thực hiện rất nhiều các dự án lớn, trong lần kiểm tra thực địa lần này, đoàn kiểm tra tập trung vào kiểm tra chất lượng và tiến độ thi công các dự án quan trọng như: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”, “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”… Đặc biệt, đối với dự án “Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” sẽ kiểm tra chất lượng thi công một số lỗ khoan (chiều sâu, kết cấu, lưu lượng thực tế) đã thi công và được nghiệm thu năm 2016.

IMG_6071

IMG_6107

IMG_6329

Qua tình hình kiểm tra thực tế, tiến độ thi công và chất lượng thi công một số lỗ khoan được kiểm tra (chiều sâu, kết cấu, lưu lượng thực tế) đều đạt yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng động viên tinh thần anh em thi công vượt qua các điều kiện khó khăn khi thi công, luôn theo dõi sát quá trình thi công, đảm bảo chất lượng các công trình đã và đang thi công.

IMG_6080mtrung1

(Hoàng Hưng – TTDLQH&ĐTTNN)