Kiểm tra công tác thi công thuộc đề án thành phần 7 “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng”

Ngày 23/7/2016,  đoàn  công tác gồm ông Nguyễn Văn Kềnh – Liên đoàn Trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, ông Lê Văn Đức – Giám đốc Trung tâm Dữ  liệu Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cùng một số cán bộ kỹ thuật đã đi thực địa để kiểm tra công tác thi công lỗ khoan tại huyện Vân Đồn, Quảng Ninh. Đây là công tác thi công thuộc đề án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng”.

Đây là công tác thực hiện thi công thuộc đề án thành phần 7 “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng” thuộc đề án “Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải”, một trong những đề án trọng điểm do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia là đơn vị tham gia thực hiện dự án thành phần 7.

Đoàn công tác đã kiểm tra công tác thi công lỗ khoan VĐ2 thuộc xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi xem xét thực tế tình hình thi công và kết quả cụ thể, đoàn công tác đã đi đến kết luận: Địa tầng lỗ khoan rất nghèo nước, không có hiện tượng hao hụt, mất dung dịch khoan, đất đá ít nứt nẻ, do đó khả năng có nước là thấp. Kết quả bơm hút nước thí nghiệm lỗ khoan ở độ sâu 61m cho thấy vị trí lỗ khoan không có nước. Chính vì vậy, đơn vị quyết định tạm dừng thi công lỗ khoan VĐ2 ở độ sâu 61m để báo cáo Chủ nhiệm đề án về tình hình thi công trên và xin ý kiến về phương án thi công tiếp theo.

Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng đã thăm hỏi, động viên các thành viên thuộc tổ thi công lỗ khoan VĐ2. Đoàn công tác mong các cán bộ kỹ thuật, công nhân tham gia thi công đề án tiếp tục cố gắng, vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Trung tâm cũng như đơn vị tin tưởng giao phó.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi kiểm tra:

IMG_20160725_114919

7

IMG_20160725_114925

IMG_20160725_114929

IMG_20160725_114933

(TTDLQH&ĐTTNN)