Điều tra và quy hoạch tài nguyên nước dưới đất còn nhiều bất cập do chưa có đánh giá khả năng tự bảo vệ của các tầng chứa nước

Hiện nay, nhóm công tác điều tra, quy hoạch tài nguyên nước đã và đang được tiến hành rộng khắp trên toàn quốc, hiện chiếm 22,28% khối lượng công việc toàn ngành tài nguyên nước.

Công tác điều tra, quy hoạch tài nguyên nước dưới đất nói riêng trước đây cũng như hiện này còn nhiều bất cập do chưa có đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa. Do vậy, việc xem xét đánh giá khả năng tự bảo vệ của các tầng chứa nước ảnh hưởng như thế nào đến số lượng, chất lượng nước dưới đất là điều cấp thiết.

bai117_1_2a

Vùng duyên hải đồng bằng Bắc Bộ

bai117_2_2a

Biểu đồ khối lượng công việc đã thực hiện trong ngành tài nguyên nước

– Đối với dự án các dự án khu vực lân cận vùng điều tra gồm có dự án: “Điều tra, đánh giá trữ lượng có thể khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước Đệ tứ vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ” thực hiện năm 2008-2012; “Điều tra tài nguyên nước, tình hình khai thác sử dụng và xả nước thải ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ (các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên)” thực hiện năm 2004; “Quy hoạch tài nguyên nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ” thực hiện năm 2006-2007 do Cục Quản lý tài nguyên nước thực hiện đều chưa xem xét đến khả năng tự bảo vệ của các tầng chứa nước. Các dự án đều tập trung vào điều tra đánh giá tài nguyên nước, xác định trữ lượng tiềm năng, đánh giá chất lượng và định hướng cho khai thác và sử dụng, chưa thực hiện đánh giá khả năng tự bảo vệ của các tầng chứa nước.

Công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên nước dưới đất còn nhiều bất cập.

– Tình hình khai thác nước dưới đất hiện nay và các vấn đề ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt và xâm nhập mặn diễn ra phức tạp.

– Quy hoạch khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất còn nhiều bất cập do chưa có đánh giá khả năng tự bảo vệ của các tầng chứa nước.

– Khoanh vùng cấm, vùng hạn chế, đới bảo vệ các công trình chưa có, hoặc có nhưng còn thiếu cơ sở do chưa đánh giá khả năng tự bảo vệ;

– Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn quản lý khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế