Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất trên đảo Phượng Hoàng – Quảng Ninh

DL142Năm 2017, Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước – Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Bộ TN&MT đã triển khai điều tra thực địa nhằm đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất trên đảo Phượng Hoàng, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung công tác điều tra thực địa được bám sát theo Đề cương đã được phê duyệt. Qúa trình điều tra, khảo sát thực địa đã tập trung làm sáng tỏ các yếu tố liên quan tới nước dưới đất trên đảo Phượng Hoàng như: thành phần đất đá, cấu trúc địa chất, địa hình, địa mạo, các công trình sử dụng tài nguyên nước dưới đất để phục vụ cho công tác đánh giá, xác định phạm vi phân bố, mức độ chứa nước của các tầng chứa nước. Tìm kiếm, phát hiện các khu vực có triển vọng cung cấp nước dưới đất tại đảo.

DL143

Để thực hiện những nội dung trên, tổ công tác đã thiết lập các tuyến lộ trình khảo sát vuông góc với những đứt gãy kiến tạo, cấu trúc chứa nước để quan sát, mô tả, sơ họa, khoanh vùng, thu thập thông tin dữ liệu về các đặc điểm, đặc trưng của tầng chứa nước. Tập trung khảo sát tại những nơi lộ đá gốc, các diện tích có nhiều nguồn lộ nước và các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất trên đảo.

DL144

Công tác điều tra thực địa tài nguyên nước dưới đất trên đảo Phượng Hoàng là một dạng công tác quan trọng trong đánh giá tài nguyên nước nói chung. Nó cung cấp thông tin chi tiết về đặc điểm về nguồn nước dưới đất, phạm vi phân bố, chất lượng nước dưới dưới đất trên đảo. Các tài liệu khảo sát thực địa sẽ là cơ sở tin cậy cho việc tổng hợp, phân tích, đánh giá tài nguyên nước dưới đất sau này. Từ đó chỉ ra các vị trí triển vọng cho việc xây dựng các công trình khai thác, cấp nước phụ vụ cho mục đích dân sinh, phát triển kinh tế – xã hội trên đảo trong tương lai./.

 

(Mai Phú Lực)