Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 dự án “Bảo vệ nước dưới đất TP. Hà Nội”

lat_22022017Ngày 17/02/2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của dự án “Bảo vệ nước dưới đất Thành phố Hà Nội” thuộc Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” do Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước thực hiện. Tham dự cuộc họp có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, đại diện lãnh đạo các phòng Ban cùng toàn thể các cán bộ, viên chức Trung tâm CL&BV TNN.

lat_22022017_3

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh cho rằng, về cơ bản Dự án “Bảo vệ nước dưới đất TP.Hà Nội” đã đáp ứng được những yêu cầu đặt ra, tuy nhiên Trung tâm CL&BVTNN cần đánh giá kỹ hơn những tồn tại trên khu vực thực hiện và rà soát lại các số liệu, tài liệu hiện có nhằm tạo cơ sở đưa ra các giải pháp nhiệm vụ cụ thể để tập trung thực hiện trong năm 2017.

lat_22022017_2Mục tiêu năm 2017 của Dự án là: i) Phân tích, đánh giá hiện trạng các nguồn thải làm ô nhiễm nước dưới đất đô thị; ii) Quan trắc sự biến đổi mực nước và chất lượng nước dưới đất tại chùm thí nghiệm tại Thượng Cát; iii) Xây dựng mô hình, dự báo sự dịch chuyển các chất gây ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất;

Dự án thực hiện các nội dung sau: i) Quan trắc sự biến đổi mực nước và chất lượng nước dưới đất để xác định con đường dịch chuyển của chất gây ô nhiễm nước; ii) Xác định chất lượng nước dưới đất và sự biến đổi các chỉ tiêu chất lượng nước theo thời gian; iii) Phân tích, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước để làm rõ nguyên nhân, còn đường và dự báo nguy cơ gây ô nhiễm đến nước dưới đất; iv) Dự báo sự dịch chuyển các chất gây ô nhiễm nước dưới đất.

(TTDLQH&ĐTTNN)

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Ngày 17/02/2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước dự án: “Bảo vệ nước dưới đất thành phố Hà Nội” thuộc Đề án: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn do Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước (Trung tâm CL&BV TNN) thực hiện. Tham dự cuộc họp có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, đại diện lãnh đạo các phòng Ban cùng toàn thể các cán bộ công nhân viên thuộc Trung tâm CL&BV TNN.