Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 dự án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Khu vực thành phố Quy Nhơn

IMG_1478Chiều ngày 20/02/2017, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng đại diện lãnh đạo các phòng Ban của Trung tâm.

QN_Giang

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Giang, Trưởng phòng Điều tra bảo vệ TNN, Trung tâm CL&BVTNN đã báo cáo kế hoạch thi công năm 2017 của đề án:” Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” -khu vực thực hiện thành phố Quy Nhơn. 
Ông Nguyễn Văn Giang đã nêu lên nội dung và các hoạt động chủ yếu của đề án như:
Làm sáng tỏ cấu trúc, điều kiện, thông số địa chất thuỷ văn của các tầng chứa nước cần bảo vệ;
Xác định sự phân bố, miền cung cấp, vận động và thoát của các tầng chứa nước cần bảo vệ;
Xác định trữ lượng khai thác tiềm năng, trữ lượng có thể khai thác của các tầng chứa nước cần bảo vệ;
Xác định ranh giới các vùng nước dưới đất bị ô nhiễm, nhiễm mặn.
Xác định các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá khả năng và mức độ tự bảo vệ của các tầng chứa nước;
Xác định các nguồn có khả năng gây nhiễm bẩn cho nước dưới đất;
Xác định hiện trạng khai thác, nhu cầu sử dụng nước dưới đất;
Xác định điều kiện nguyên nhân và con đường gây ô nhiễm nước dưới đất tại các khu vực khai thác vượt quá giới hạn cho phép;
Xác định các vùng nước dưới đất bị khai thác vượt quá khả năng cung cấp cần có biện pháp phục hồi và bảo vệ;
Đánh giá tình hình khai thác, sử dụng và dự báo tài nguyên nước dưới đất;
Xây dựng các quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất; quy hoạch vùng cấm vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; quy hoạch đới phòng hộ, bảo vệ các công trình khai thác, bảo vệ nước dưới đất;
Xây dựng các bản đồ tỷ lệ 1:25.000 về trữ lượng tài nguyên nước dưới đất; các vùng có khả năng cho phép khai thác; các vùng bị khai thác quá mức cần được bảo vệ; các vùng bị ô nhiễm;
Thiết lập vùng cấm, vùng hạn chế khai thác; các vùng và đới bảo vệ của các công trình khai thác nước dưới đất;
Xây dựng các hướng dẫn kĩ thuật về xây dựng vùng cấm, vùng hạn chế xây dựng công trình khai thác nước dưới đất; kỹ thuật xây dựng vùng và đới bảo vệ công trình khai thác nước dưới đất; kĩ thuật xây dựng và vận hành mạng quan trắc nước dưới đất trong hệ thống mạng quan trắc tài nguyên nước quốc gia;
Tại cuộc họp, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cho rằng, đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” là một đề án lớn, có ý nghĩa quan trọng với Trung tâm, khối lượng thực hiện đề án năm 2016 tại đô thị Quy Nhơn tương đối lớn nhưng đã đạt được kết quả tốt, trong năm 2017 cần tập trung nguồn lực hơn nữa để hoàn thành tốt khối lượng công việc.

IMG_1478

(TTDLQH&ĐTTNN)