Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 Dự án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”. Khu vực thành phố Hải Dương

HD_sepThanhChiều ngày 20/02/2017, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng đại diện lãnh đạo các phòng Ban của Trung tâm.
Tại cuộc họp, ông Tống Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Quy hoạch tài nguyên nước, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc, Chủ nhiệm thành phần Dự án đã báo cáo kế hoạch thi công năm 2017 của dự án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – Khu vực thành phố Hải Dương.

IMG_1464

Ông Tống Thanh Tùng cho biết, tính đến hết năm 2016, kết quả thực hiện đề án đã đáp ứng nội dung theo thiết kế, cụ thể:
Điều tra bổ sung, đánh giá và xác định điều kiện tồng tại, sự phân bố, số lượng, chất lượng của các tầng chứa nước dưới đất.
Điều tra xác định hiện trạng tài nguyên nước dưới đất đang được khai thác, sử dụng; nguyên nhân sự lún nền đất, suy thoái, cạn kiệt tầng chứa nươc do khai thác nước dưới đất quá mức.
Điều tra đánh giá hiện trạng các nguồn thải tác động làm ô nhiễm đến nguồn nước dưới đất.
Dự báo tài nguyên nước dưới đất bằng mô hình dòng chảy.
Dự báo sự dịch chuyển các chất gây ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất.
Tiếp đó, trong năm 2017, dự án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” tại đô thị Hải Dương sẽ thực hiện các nội dung công việc như:
Xác định trữ lượng khai thác tiềm năng, trữ lượng có thể khai thác của các tầng chứa nước cần bảo vệ.
Xác định điều kiện, nguyên nhân và con đường gây ô nhiễm, nhiễm mặn nước dưới đất tại các khu vực vượt quá giới hạn cho phép.
Dự báo nguy cơ nhiễm bẩn và nhiễm mặn nước dưới đất.
Đánh giá tình hình khai thác, sử dụng và dự báo tài nguyên nước dưới đát; quy hoạch vùng cấm vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; quy hoạch đới phòng hộ, bảo vệ của công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất.
Xây dựng các bản đồ tỷ lệ 1:25.000 về: trữ lượng tài nguyên nước dưới đất; các vùng có khả năng cho phép khai thác; các vùng bị khai thác quá mức cần bảo vệ, bổ sưng phục hồi; các vùng bị ô nhiễm, nhiễm mặn.
Thiết lập vùng cấm, vùng hạn chế khai thác; các vùng và đới bảo vệ của các công trình khai thác nước dưới đất.
Tại cuộc họp, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cho rằng, đề án: “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” là một đề án lớn, có ý nghĩa quan trọng với Trung tâm, khối lượng thực hiện đề án năm 2016 tại đô thị Hải Dương tương đối lớn nhưng đã đạt được kết quả tốt, trong năm 2017 cần tập trung nguồn lực hơn nữa để hoàn thành tốt khối lượng công việc.
Một số hình ảnh của cuộc họp:

IMG_1442

IMG_1469
(TTDLQH&ĐTTNN)