Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 dự án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”. Khu vực thành phố Cần Thơ

IMG_1401Chiều ngày 20/02/2017, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng đại diện lãnh đạo các Ban của Trung tâm.

Tại cuộc họp, ông Phạm Văn Cương, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam đã báo cáo kế hoạch thi công năm 2017 của đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”.- Khu vực thành phố Cần Thơ.

 Mục tiêu năm 2017 của đơn vị sẽ hoàn thành công tác thu thập tài liệu về điều tra, đánh giá tài nguyên nước; Hoàn thành công tác ngoại nghiệp thuộc hạng mục điều tra bổ sung, đánh giá và xác định điều kiện tồn tại, sự phân bố, số lượng, chất lượng của các tầng chứa nước dưới đất; các công tác ngoại nghiệp điều tra hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất và hiện trạng nguồn thải thuộc hạng mục điều tra xác định khả năng tự bảo vệ, các tác động, các nguyên nhân, con đường gây cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất.

 Nhiệm vụ năm 2017 của Dự án là: Thu thập, kế thừa các số liệu, tổng hợp tài liệu đã được điều tra trước đây và cập nhật thông tin, số liệu điều tra mới vào nguồn cơ sở dữ liệu chung; Điều tra bổ sung, đánh giá và xác định cấu trúc địa chất thuỷ văn, sự phân bố của các tầng chứa nước dưới đất; Điều tra xác định khả năng tự bảo vệ, các tác động, các nguyên nhân, con đường gây cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất; tính toán khả năng và mức độ tự bảo vệ của các tầng chứa nước.

IMG_1498
(TTDLQH&ĐTTNN)