Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 các dự án do Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước thực hiện

lat_24022017Ngày 22/02/2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 các Dự án: “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước” trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, Gia Lai; “Biên hội – Thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc” (Vùng Kon Tum, Nam Đông) do Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn TNN thực hiện. Tham dự cuộc họp có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, đại diện lãnh đạo các phòng Ban và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

lat_24022017_1

Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước” trên địa bàn tỉnh Đăk Nông , Gia Lai

Mục tiêu nhiệm vụ năm 2017 của Dự án là tìm được các nguồn nước dưới đất, xác định được trữ lượng, chất lượng nước dưới đất tại các vùng Đắk Ploa, Quảng Sơn và Quảng Thành trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, vùng Ia Pia và Ia Glai trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Xác định được các vị trí xây dựng công trình khai thác nước dưới đất có trữ lượng, chất lượng đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tại các vùng Đăk Plao, Quảng Sơn, Quảng Thành, Ia Pia và Ia Glai.

Các hoạt động chủ yếu năm 2017 bao gồm: Điều tra, đánh giá tài nguyên nước, đo địa vật lý, khoan thăm dò và kết cấu 13 lỗ khoan, bơm thổi rửa và bơm nước thí nghiệm, đo trắc địa, lấy và phân tích mẫu nước, tổng hợp và chỉnh lý tài liệu.

Dự án “Biên hội – Thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc” (Vùng Kon Tum, Nam Đông)

Mục tiêu nhiệm vụ năm 2017 của Dự án là: Thứ nhất, làm rõ các thông tin cần thể hiện trên bản đồ tài nguyên nước dưới đất vùng Kon Tum – Nam Đông gồm: i) Diện phân bố của các tầng chứa nước, các thành tạo nghèo nước và không chứa nước; ii) Diện phân bố các vùng có mức độ giàu nước khác nhau trong các tầng chứa nước; iii) Thành phần thạch học của đất đá; iv) Các cấu trúc địa chất; v) Thành phần hóa học, độ tổng khoáng hóa của nước dưới đất; vi) Mực nước dưới đất. Thứ hai, tổng hợp, phân tích các tài liệu tài nguyên nước và thi công thực địa tài nguyên nước, bao gồm: công tác đo địa vật lý, khoan địa chất thủy văn, bơm hút nước thí nghiệm, công tác trắc địa.

(TTDLQH&ĐTTNN)