Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 các dự án do Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước thực hiện

lat_23022017_ttdl

Ngày 22/02/2017, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra buổi Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 các dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước” trên địa bàn tỉnh Kon Tum và dự án “Bảo vệ nước dưới đất các đô thị lớn” (Đô thị Thái Nguyên) do Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và Điều tra TNN thực hiện. Tham dự cuộc họp có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, đại diện lãnh đạo các Ban và lãnh đạo các Liên đoàn trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia.

lat_23022017_ttdl_1

Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Mục tiêu nhiệm vụ năm 2017: Tìm được các nguồn nước dưới đất, xác định được trữ lượng, chất lượng và lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tại 7 vùng núi cao, khan hiếm nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Xác định được khu vực có triển vọng, vị trí các công trình khai thác nước dưới đất; các lỗ khoan khai thác có lưu lượng, chất lượng, kết cấu đủ điều kiện để khai thác bền vững; Hoàn thiện các bước còn lại của dự án tại 3 vùng núi cao, khan hiếm: Măng Cành, Pô Kô, Tân Cảnh; Thu thập các tài liệu địa chất, địa chất thủy văn tại 4 vùng núi cao, khan hiếm nước (Đăk Hà, Đắk Na, Đăk Long, Sa Nghĩa) và các tài liệu liên quan khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Khoanh định các vùng có khả năng chứa nước để tiến hành điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất; Thiết kế và thi công các dạng công tác điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất; Đánh giá các nguồn nước dưới đất; xác định nguồn có khả năng cung cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân tại các vùng khan hiếm, các vị trí khai thác nước.
Dự án “Bảo vệ nước dưới đất các đô thị lớn” (Đô thị Thái Nguyên)
Dựa vào kết quả thực hiện của đề án ở giai đoạn trước, năm 2017 dự kiến sẽ giải quyết triệt để những vấn đề tồn tại trong năm 2016 bao gồm:
i) Làm rõ diện tích chứa nước của các tầng chứa nước, các đới dập vỡ và hang hốc karst. Thực hiện các công tác khoan, địa vật lý, hút nước thí nghiệm lỗ khoan, lấy, phân tích mẫu và công tác trắc địa và quan trắc làm rõ cấu trúc và các thông số địa chất thủy văn của các tầng chứa nước; ii) Tiếp tục thực hiện các công tác xác định con đường gây ô nhiễm nước dưới đất, tác động của các nguồn thải đến nước dưới đất; iii) Thực hiện các công tác khoan, địa vật lý, hút nước thí nghiệm lỗ khoan, lấy mẫu, phân tích mẫu và công tác trắc địa tại các bãi rác, nghĩa trang của Thành phố có nguy cơ gây ô nhiễm nước dưới đất; iv)Tổng hợp, chỉnh lý, tổng hợp thông tin, tài liệu, số liệu theo nội dung đánh giá hiện trạng các nguồn chất thải (chất thải rắn và chất thải lỏng) tác động làm ô nhiễm đến nước dưới đất; xác định các nguyên nhân, con đường gây ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất; tính toán khả năng và mức độ tự bảo vệ của các tầng chứa nước; v) Phân tích, đánh giá hiện trạng bãi chôn lấp chất thải, bãi rác, nghĩa trang và nước thải tác động làm ô nhiễm nguồn nước; vi) Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ hiện trạng khai thác sử dụng; bản đồ về hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước.
 Tại buổi họp, Hội đồng về cơ bản đã nhất trí với kết quả thực hiện của các dự án trong năm 2016 cũng như kế hoạch hoạt động trong giai đoạn 2017 của đơn vị; đồng thời đề xuất các biện pháp kĩ thuật nhằm giải quyết triệt để những vấn đề còn tồn tại trong giai đoạn trước của của các dự án, nhằm đảm bảo duy trì, kết nối những kết quả đã đạt được, cũng như việc vận dụng hiệu quả và bền vững trong tương lai.

(TTDLQH&ĐTTNN)

1024×768

– Tìm được các nguồn nước dưới đất, xác định được trữ lượng, chất lượng và lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tại 7 vùng núi cao, khan hiếm nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

– Xác định được khu vực có triển vọng, vị trí các công trình khai thác nước dưới đất; các lỗ khoan khai thác có lưu lượng, chất lượng, kết cấu đủ điều kiện để khai thác bền vững;

a. Nhiệm vụ

– Hoàn thiện các bước còn lại của dự án tại 3 vùng núi cao, khan hiếm: Măng Cành, Pô Kô, Tân Cảnh;

– Thu thập các tài liệu địa chất, địa chất thủy văn tại 4 vùng núi cao, khan hiếm nước (Đăk Hà, Đắk Na, Đăk Long, Sa Nghĩa) và các tài liệu liên quan khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

– Khoanh định các vùng có khả năng chứa nước để tiến hành điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất;

– Thiết kế và thi công các dạng công tác điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất;

– Đánh giá các nguồn nước dưới đất; xác định nguồn có khả năng cung cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân tại các vùng khan hiếm, các vị trí khai thác nước.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE