Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 các dự án do Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Trung thực hiện

lat_22022017_mbSáng ngày 22/02/2017Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 các dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất vùng vúi cao, vùng khan hiếm nước” (khu vực Nam Trung Bộ – Tây Nguyên); dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc” (khu vực Nam Trung Bộ – Tây Nguyên) và dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích đệ tứ và neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận” do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Trung thực hiện. Tham dự cuộc họp có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, đại diện lãnh đạo các phòng Ban và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

lat_22022017_mt

Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất vùng vúi cao, vùng khan hiếm nước” (khu vực Nam Trung Bộ – Tây Nguyên)
Mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch thực hiện 2017 của Dự án là tìm được nguồn nước dưới đất, xác định được khu vực có triển vọng, thi công các lỗ khoan có lưu lượng, chất lượng, kết cấu đủ điều kiện để khai thác nước dưới đất tại 4 vùng điều tra: Tỉnh Gia Lai (2 vùng: vùng Ia Băng, huyện Chư Prong và vùng Ia Mron, huyện Ia Pa), tỉnh Đắk Lăk (1 vùng Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh). Thi công các dạng công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất, địa vật lý, khoan, bơm nước thí nghiệm, phân tích mẫu, đo tọa độ lỗ khoan tại 4 vùng điều tra.
Dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc” (khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ – Tây Nguyên)
Mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch thực hiện năm 2017 của Dự án là: i) Quan trắc ĐCTV tại 5 lỗ khoan, 1 điểm lộ nước và 1 trạm đo lưu lượng suối; ii) Thi công địa vật lý để xác định vị trí thi công khoan, hút nước thí nghiệm 2 lỗ khoan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm xác định mức độ chứa nước trong các hệ tầng nghiên cứu và tính thông số ĐCTV; iii) Hoàn thành công tác nội nghiệp của công tác điều tra, khảo sát 2 lộ trình bổ sung ghép nối các tờ bản đồ TNNDĐ tỷ lệ 1/200.000; iii) Hoàn thành công tác nội nghiệp của công tác điều tra, khảo sát tuyến mặt cắt miền ĐCTV tỷ lệ 1/200.000; iv) Thực hiện công tác biên hội bản đồ TNNDĐ tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh Bình Thuận, Phú Yên, Đăk Lăk và Gia Lai với tổng diện tích hơn 40.000 km2.
Dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích đệ tứ và neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận”
Mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch thực hiện năm 2017 của Dự án: Tiếp tục thu thập, đánh giá số liệu điều tra thực địa phục vụ thi công các bước tiếp theo làm cơ sở xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ Tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận; Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ vùng Ninh Hải – Phan Rang – Ninh Phước thuộc tỉnh Ninh Thuận; Tổng hợp, xây dựng các báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất vùng Ninh Hải – Phan Rang – Ninh Phước; Đo địa vật lý ở vùng Sông Cầu – Đông Hòa – Tuy Hòa thuộc tỉnh Phú Yên; Khoan, hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan, quan trắc động thái nước dưới đất vùng Ninh Hải – Phan Rang – Ninh Phước.

(TTDLQH&ĐTTNN)