Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 các dự án do Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Nam thực hiện

lat_24022017_mnChiều ngày 22/02/2017, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra buổi Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 các dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng cao, vùng khan hiếm nước” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Tây Ninh và dự án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” khu vực thành phố Cần Thơ do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Nam thực hiện. Tham dự cuộc họp có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, đại diện lãnh đạo các phòng Ban và lãnh đạo Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc, miền Trung, miền Nam, cùng lãnh đạo các Trung tâm trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

lat_24022017_mn1

– Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng cao, vùng khan hiếm nước” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Tây Ninh

Mục tiêu năm 2017 của Dự án trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu là xác định được khu vực có triển vọng, vị trí các công trình khai thác nước dưới đất, các lỗ khoan khai thác có lưu lượng, chất lượng, kết cấu đủ điều kiện để khai thác bền vững của các vùng: Ấp 8A, xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long; Phước Thọ Hậu, xã Phước Long, huyện Phước Long. Nhiệm vụ của dự án là điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất, đo sâu điện, thi công khoan bơm và các công việc kèm theo, đo carota xác định địa tầng và chiều sâu mặn nhạt, lấy và phân tích mẫu nước các loại, tổng hợp chỉnh lý tài liệu các loại. Còn đối với tỉnh Tây Ninh mục tiêu năm 2017 là xác định được khu vực có triển vọng, vị trí các công trình khai thác nước dưới đất, các lỗ khoan khai thác có lưu lượng, chất lượng, kết cấu đủ điều kiện để khai thác bền vững của vùng Thạnh Tây, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên; nhiệm vụ là điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất, đo sâu điện, thi công 2 lỗ khoan bơm và các công việc kèm theo, đo carota, lấy và phân tích mẫu nước các loại, tổng hợp chỉnh lý tài liệu.

Dự án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” khu vực thành phố Cần Thơ

Mục tiêu nhiệm vụ 2017 của Dự án là hoàn thành công tác thu thập tài liệu về điều tra, đánh giá tài nguyên nước; Hoàn thành công tác ngoại nghiệp thuộc hạng mục điều tra bổ sung, đánh giá và xác định điều kiện tồn tại, sự phân bố, số lượng, chất lượng của các tầng chứa nước dưới đất, các công tác ngoại nghiệp điều tra hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất và hiện trạng các nguồn thải thuộc hạng mục điều tra xác định khả năng tự bảo vệ, các tác động, các nguyên nhân, con đường gây cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất. Cụ thể:

1) Thu thập kế thừa các số liệu, tài liệu trước đây và cập nhật thông tin, số liệu điều tra mới vào nguồn cơ sở dữ liệu chung: Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu để điều tra bổ sung xác định điều kiện tồn tại số lượng, chất lượng các tầng chứa nước cần bảo vệ; Thu thập, rà soát thông tin, dữ liệu để điều tra xác định hiện trạng tài nguyên nước dưới đất được khai thác sử dụng, hiện trạng sụt lún nền đất do khai thác nước; Thu thập, rà soát thông tin, số liệu, tài liệu để điều tra xác định hiện trang các nguồn tác động làm ô nhiễm nguồn nước.

2) Điều tra bổ sung, đánh giá và xác định điều kiện tồn tại, sự phân bố, số lượng, chất lượng các tầng chứa nước: bổ sung xác định cấu trúc địa chất thủy văn, sự phân bố của các tầng chứa nước, tiềm năng trữ lượng có thể khai thác; Công tác lấy mẫu và phân tích.

3) Điều tra xác định khả năng tự bảo vệ, các tác động, nguyên nhân, con đường gây cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất, tính toàn khả năng và mức độ tự bảo vệ của các tầng chứa nước: Điều tra xác định hiện trạng tài nguyên nước dưới đất đang được khai thác, sử dụng; Điều tra đánh giá hiện trạng các nguồn thải; Công tác lấy và phân tích mẫu.

(TTDLQH&ĐTTNN)