Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 các dự án do Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Bắc thực hiện

lat_22022017_mbSáng ngày 22/02/2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 các dự án: “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước”, “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” tại đô thị Hải Dương do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Bắc thực hiện. Tham dự cuộc họp có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, đại diện lãnh đạo các phòng Ban và đơn vị trực thuộc.

lat_22022017_mb_1

Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước”

Mục tiêu và nhiệm vụ năm 2017: Tìm kiếm được nguồn nước dưới đất có trữ lượng, chất lượng đáp ứng được yêu cầu cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước thuộc tỉnh Cao Bằng, Quảng Bình và Quảng Trị; Xác định được khu vực có triển vọng, vị trí các công trình khai thác nước dưới đất, các lỗ khoan khai thác có lưu lượng, chất lượng, kết cấu đủ điều kiện để khai thác bền vững.

Thu thập các tài liệu địa chất, địa chất thủy văn tại các vùng núi cao, khan hiếm nước và các tài liệu liên quan khác trên địa bàn 3 tỉnh Cao Bằng, Quảng Bình và Quảng Trị; Khoanh định các vùng có khả năng chứa nước để tiến hành điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất; Thiết kế và thi công các dạng công tác điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất; Đánh giá các nguồn nước dưới đất, xác định nguồn có khả năng cung cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân tại các vùng khan hiếm, các vị trí khai thác nước.

lat_22022017_mb_2

Dự án “Bảo vệ nước dưới đất các đô thị lớn” (Phạm vi đô thị Hải Dương)

Mục tiêu và nhiệm vụ năm 2017 của Dự án là: Thứ nhất, trên cơ sở đánh giá nguồn nước dưới đất ở TP. Hải Dương, đề xuất các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ, phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu tình trạng cạn kiệt, ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất cho TP. Hải Dương.

Thứ hai, xác định trữ lượng khai thác tiềm năng, trữ lượng có thể khai thác của các tầng chứa nước cần bảo vệ; Xác định điều kiện, nguyên nhân và con đường gây ô nhiễm, nhiễm mặn nước dưới đất tại các khu vực vượt quá giới hạn cho phép; Dự báo nguy cơ nhiễm bẩn và nhiễm mặn nước dưới đất; Đánh giá tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất, quy hoạch vùng cấm, vùng hạn chế khai thác, quy hoạch đới phòng hộ, bảo vệ của công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất; Xây dựng các bản đồ tỷ lệ 1/25.000 về trữ lượng tài nguyên nước dưới đất, các vùng có khả năng cho phép khai thác, các vùng bị khai thác quá mức cần bảo vệ, bổ sung phục hồi, các vùng bị ô nhiễm, nhiễm mặn; Thiết lập vùng cấm, vùng hạn chế khai thác, các vùng và đới bảo vệ của các công trình khai thác nước dưới đất.

IMG_1826

Tại buổi họp, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh chỉ đạo, về kế hoạch phải đẩy nhanh tiến độ sớm nhất nhằm dành nhân lực thực hiện các dự án khác và trên cơ sở kế hoạch đề ra, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc cần khẩn trương tập hợp, rà soát lại số liệu, khối lượng để trình và phê duyệt dự toán năm.

lat_22022017_mb

(TTDLQH&ĐTTNN)