Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1/50.000 vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ”

IMG_1401Chiều ngày 17/02/2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1/50.000 vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ”. Tham dự cuộc họp có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm, cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc.

a__Dung
Tại cuộc họp, ông Đào Văn Dũng, Chủ nhiệm dự án đã báo cáo kế hoạch thi công năm 2017 của dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1:50000 vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ”. Tình hình thực hiện dự án năm 2016 như sau:
  Giải đoán ảnh vệ tinh trên diện tích huyện Bình Liêu và Tiên Yên khoảng 1123 km2.
  Điều tra đánh giá tài nguyên nước mặt lưu vực sông Tiên Yên với diện tích khoảng 813km2.
  Khảo sát đo đạc dòng chảy nước trên sông Đầu, sông Khe Mắm, sông Ka Long với 124 lần đo.
  Khảo sát địa vật lý xác định khả năng chứa nước phục vụ thi công khoan nghiên cứu ĐCTV.
  Khoan nghiên cứu ĐCTV trên địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.
  Hút nước thí nghiệm lỗ khoan xác định khả năng chứa nước của tầng chứa nước, tính toán thông số ĐCTV, xác định trữ lượng khai thác nước dưới đất.
  Lấy và phân tích mẫu chất lượng nước dưới đất.
  Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt trên diện tích khoảng 563 km2 thuộc Thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
  Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất trên phạm vi huyện Bình Liêu với diện tích khoảng 475,1 km2.
  Tổng hợp, xây dựng hồ sơ, sản phẩm kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất trên toàn diện tích khoảng 972,38 km2 trên địa bàn Thành phố Móng Cái và huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Kế hoạch thực hiện dự án năm 2017 là: Thực hiện đo mặt cắt trên các sông Tiên Yên và sông Phố Cũ (13 mặt cắt); thực hiện quan trắc lưu lượng tại 02 vị trí trên sông Phố Cũ và sông Hà Thanh với 100 lần đo; thực hiện công tác nội nghiệp điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt trên phạm vi lưu vực sông Tiên Yên, Khe Mắm, Đầm Hà với diện tích khoảng 978 km2; thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất trên toàn bộ diện tích huyện Bình Liêu và huyện Đầm Hà với diện tích khoảng 783,35 km2.
IMG_1378
(TTDLQH&ĐTTNN)