Họp tổ soạn thảo hướng dẫn kỹ thuật Điều tra đánh giá bảo vệ nước dưới đất đô thị

Ngày 26/5/2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức buổi họp truyền hình trực tuyến tổ soạn thảo Hướng dẫn kỹ thuật Điều tra đánh giá bảo vệ nước dưới đất đô thị và Hướng dẫn kỹ thuật Bảo vệ nước dưới đất đô thị. Phó Tổng Giám đốc Triệu Đức Huy chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có đại diện các Ban, cùng lãnh đạo các Liên đoàn trực thuộc Trung tâm.

lat_26052016

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc Triệu Đức Huy đã nêu: “Hiện tại, Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” mới bắt đầu soạn thảo 02 Hướng dẫn kỹ thuật có nội dung sát với các vấn đề phải thực hiện, cho nên trong thời gian sớm nhất cần triển khai các nội dung của đề án để làm tư liệu xây dựng dự thảo các Hướng dẫn kỹ thuật và tổ chức các buổi hội thảo xin ý kiến về các Hướng dẫn đó, nhằm thống nhất lại cách thức tổ chức thực hiện, hoàn chỉnh nội dung các Hướng dẫn“.

lat_26052016_1

Cũng tại buổi họp, ông Vũ Thanh Tâm – Trưởng Ban KHCN&HTQT góp ý thêm, hiện nay đã thống nhất được tên Hướng dẫn kỹ thuật và phía Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc tuy đã xây dựng được khung chính của Hướng dẫn kỹ thuật nhưng phần mục lục vẫn chỉ dừng ở mức sơ khai, chưa thống nhất chính, vì vậy các chuyên gia chưa thể có ý kiến nhận xét.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, Tổ soạn thảo Hướng dẫn kỹ thuật sẽ sớm hoàn thiện 02 dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật Điều tra đánh giá bảo vệ nước dưới đất đô thị, Hướng dẫn kỹ thuật Bảo vệ nước dưới đất đô thị và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

lat_26052016_2

(TTDLQH&ĐTTNN)