Họp kỹ thuật báo cáo đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” đô thị Cần Thơ, Quy Nhơn.

IMG_2971Sáng ngày 14/8/2018, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra cuộc họp kỹ thuật báo cáo đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” đô thị Cần Thơ và đô thị Quy Nhơn. Tham dự cuộc họp có ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, cùng đại diện các đơn vị thực hiện và các phòng, ban chuyên môn.

Quá trình đô thị hóa ở nước ta đã và đang làm biến đổi mạnh mẽ các điều kiện môi trường, tài nguyên ở cả thành thị lẫn nông thôn. Tại một số đô thị, tình trạng ô nhiễm môi trường đang trở nên trầm trọng bởi các hoạt động công nghiệp, sản xuất năng lượng và giao thông. Ô nhiễm bởi khí thải, bụi đã đến mức báo động; ô nhiễm do chất thải rắn đang trở thành mối lo ngại của cả cộng đồng. Bên cạnh đó, tình trạng suy giảm nguồn tài nguyên nước đang làm ảnh hưởng không nhỏ tới tính phát triển bền vững của các đô thị.

Mở đầu cuộc họp, ông Lê Văn Tuyến – Phó Trưởng ban Điều tra tài nguyên nước đại diện ban chuyên môn đánh giá chung về báo cáo đô thị Cần Thơ và đô thị Quy Nhơn như sau:
– Báo cáo chuyên đề trình bày chưa được tốt lắm cần xem xét lại.
– Báo cáo kết quả thực hiện của các đô thị quá dài, cần đưa vào báo cáo các nội dung đã được chắt lọc tinh gọn.
– Trích dẫn trong báo cáo quá dài, cần rút gọn.

Sau khi nghe ý kiến góp ý của ông Tuyến, ông Đào Trọng Tú, Ban Điều tra tài nguyên nước cũng có thêm góp ý cho đề án:
– Báo cáo kết quả quá dài do dẫn giải quá nhiều phần lý thuyết, nên rút gọn.
– Cần thống nhất các nội dung xuyên suốt của báo cáo.
– Nội dung về thủy văn nên được rút gọn.
– Cần đưa vào báo cáo các kết quả trọng điểm.
– Nêu lại các kết quả chính và nhóm lại theo nhóm.
– Nên đưa vào kết quả của phương án tối ưu nhất.

Kết luận tại cuộc họp, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cho rằng các báo cáo của đề án cần phải được cô đọng lại nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ thông tin cần thiết, so sánh điều chỉnh đề án so với quyết định ban đầu. Tập thể các tác giả, tổ thực hiện đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” đô thị Cần Thơ, đô thị Quy Nhơn cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tổng kết của đề án.

Một số hình ảnh tại buổi họp:

IMG_2978

IMG_2976

IMG_2972

(TTDLTNN)