Hội thảo “Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định khả năng chuyển nước giữa các lưu vực sông. Áp dụng cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”

1608_toancanhSáng ngày 16/8/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến đánh giá về đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định khả năng chuyển nước giữa các lưu vực sông. Áp dụng cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn do ThS. Lê Thế Trung – Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước làm Chủ nhiệm đề tài. Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia; ông Vũ Thanh Tâm – Trưởng ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế; ông Nguyễn Ngọc Hà – Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt; cùng các chuyên gia đầu ngành: ông Tô Trung Nghĩa – Nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch thủy lợi; chuyên gia tài nguyên nước Lê Văn Năm; chuyên gia tài nguyên nước Trần Văn Nâu.

Tại Hội thảo, ông Lê Thế Trung – Chủ nhiệm đề tài đã thay mặt nhóm tác giả trình bày tổng quan về đề tài. Đề tài đã đưa ra một quy trình chung để xác định khả năng chuyển nước giữa các lưu vực sông bao gồm các bước sau:

1. Xác định vị trí, phạm vi lưu vực sông;
2. Xác định lượng nước có thể phân bổ của các lưu vực sông (đánh giá tiềm năng nguồn nước và nhu cầu khai thác sử dụng nước theo thời gian, không gian);
3. Xác định các lưu vực sông khan hiếm nước và lưu vực sông có thể chuyển nước;
4. Xác định nguồn nước thiếu (lưu vực khan hiếm) và nguồn nước thừa (lưu vực chuyển nước);
5. Xác định lượng nước thiếu (lưu vực khan hiếm) và lượng nước thừa (lưu vực chuyển nước) theo thời gian;
6. Xác định vị trí có thể nhận nước và chuyển nước;
7. Hội thảo, lấy ý kiến, đánh giá tác động của việc chuyển nước đến đời sống kinh tế – xã hội và môi trường xung quanh;
8. Hội thảo, lấy ý kiến về lợi ích kinh tế của việc chuyển nước;
9. Kết luận về khả năng chuyển nước.

sodo

Tại phiên thảo luận của Hội thảo các chuyên gia đồng ý với đề xuất quy trình xác định khả năng chuyển nước giữa các lưu vực sông Việt Nam. Tuy nhiên bản báo cáo chưa được đầy đủ cần bổ sung thêm mục tiêu cụ thể của đề tài, nhiệm vụ của đề tài.

Chủ nhiệm đề tài đã lắng nghe ý kiến góp ý quý báu của các chuyên gia địa chất thuỷ văn. Chủ nhiệm đề tài cần bổ sung, chỉnh sửa dựa theo những góp ý của các chuyên gia để đề tài đạt được như mục tiêu đề ra.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Hội thảo:

1608_o_cong

1608_o_tam

1608_o_nghia

1608_o_nam

IMG_6024

1608_toancanh

(TTDLQH&ĐTTNN)