Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 nhiệm vụ”Quan trắc quốc gia tài nguyên nước” do Trung tâm CB&DB TNN thực hiện

toan_canh1Chiều ngày 26/7/2016 tại Trung tâm QH&ĐT TNNQG diễn ra họp Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 nhiệm vụ “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước”, do Trung tâm CB&DB TNN thực hiện. Tham dự buổi nghiệm thu có ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNNQG, cùng đại diện các Ban liên quan của Trung tâm QH&ĐT TNN QG.
Hội đồng đã lắng nghe bà Hoàng Thị Thu Hà – Trưởng phòng Cảnh báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước 6 tháng đầu năm 2016 của Trung tâm.

Mục tiêu của dự án là cập nhật cơ sở dữ liệu quan trắc TNN đảm bảo tính liên tục phục vụ tính toán và quản lý TNN; phát hiện được các đặc trưng động thái, diễn biến của các yếu tố quan trắc TNN để có các thông báo, dự báo, cảnh báo kịp thời. Đánh giá diễn biến tài nguyên nước, dự báo xu thế thay đổi mực nước hàng tháng, quý.

Nhiệm vụ của dự án là xây dựng đề cương nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2016 của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổng hợp cơ sở dữ liệu quan trắc quốc gia tài nguyên nước dưới đất của 5 vùng quan trắc trong cả nước; Đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc tài nguyên nước tại các vùng quan trắc theo quý; Tổng hợp, xử lý số liệu quan trắc, đánh giá diễn biến, xu hướng biến đổi tài nguyên nước và lập các dự báo, cảnh báo tài nguyên nước các vùng quan trắc thuộc mạng quan trắc tài nguyên nước quốc gia; Biên soạn và in niên giám tài nguyên nước năm 2015; Biên soạn các bản tin Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất hàng tháng, hàng quý và năm 2015; Biên soạn các bản tin Thông báo tài nguyên nước mặt hàng tháng, hàng quý và năm 2015; Báo cáo kết quả chỉnh lý, chỉnh biên tài liệu quan trắc tài nguyên nước mặt 2015; Dự báo tổng lượng dòng chảy mặt trên lưu vực sông Srê Pốk; Thống kê các chỉ tiêu tài nguyên môi trường năm 2015; Tổng hợp báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt thực hiện nhiệm vụ quan trắc tài quốc gia tài nguyên nước năm 2016 của Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước.

Kết quả mà Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước đã thực hiện: Đánh giá kết quả chỉnh lý, chỉnh biên tài liệu quan trắc tài nguyên nước mặt 2015; Thực hiện công tác thu thập, tổng hợp, phân tích tài liệu trong nhiệm vụ Dự báo tài nguyên nước mặt trên lưu vực sông Srê Pốk; Công tác thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước đã hoàn thành đúng tiến độ và khối lượng được giao, đảm báo chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật; Ba tháng đầu năm đã biên soạn các bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất; Kết quả quan trắc đã được đánh giá, tổng hợp và đưa vào các bản tin thông báo, cảnh báo, dự báo tài nguyên nước ở các bản tin tháng, quý và năm gửi tới các Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao hiệu quả của Dự án và thống nhất nghiệm thu. Buổi nghiệm thu đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội đồng:

o_chuc

o_Huy

B_Ha_gd

o_quang

b_Ha

toan_canh1

(TTDLQH&ĐTTNN)