Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 nhiệm vụ “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước” do LĐ QH&ĐTTNN miền Nam thực hiện

lat_26072016_2

Ngày 26/7/2016 tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức họp nghiệm thu kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 nhiệm vụ “Quan trắc quốc gia tài nguyên nước” do Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Nam thực hiện. Thành phần tham dự buổi nghiệm thu gồm có đồng chí Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN QG, cùng đại diện các Ban liên quan.

Mục tiêu của Dự án là cung cấp số liệu quan trắc, giám sát và cảnh báo – dự báo số lượng, chất lượng các nguồn nước mặt, nước dưới đất vùng quan trắc phục vụ quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước, phát hiện kịp thời các biến động nguồn nước mặt, nước dưới đất để quản lý nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia.

Nhiệm vụ chung của Dự án là quan trắc, cập nhật cơ sở dữ liệu các yếu tố tài nguyên nước tại các công trình quan trắc tài nguyên nước mặt, nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây nguyên và Nam Bộ do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gian quản lý, vận hành; Tổng hợp, xử lý số liệu quan trắc, xác định diễn biến, xu hướng biến đổi tài nguyên nước và lập các dự báo, cảnh báo tài nguyên nước những vùng quan trắc; Tổng hợp dữ liệu quan trắc, tính toán, dự báo, biên soạn bản tin thông báo, dự báo, cảnh báo gửi các cơ quan quản lý liên quan và địa phương; In ấn niên giám tài nguyên nước.

Nhiệm vụ cụ thể đối với Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Nam là quan trắc các yếu tố TNN tại các điểm quan trắc của công trình quan trắc nước dưới đất vùng Nam Bộ gồm quan trắc các chỉ tiêu: MN, nhiệt độ, chiều sâu giếng,… duy tu bảo dưỡng các công trình quan trắc gồm: bơm thông rửa lỗ khoan, bảo dưỡng và sửa chữa đầu đo, máy tự ghi, cập nhật số liệu vào cơ sở dữ liệu hiện có, bao gồm: kiểm tra, chỉnh lý tài liệu, cập nhật số liệu vào cơ sở dữ liệu vùng quan trắc của mạng quan trắc TNN dưới đất.

Kết quả mà Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Nam đã thực hiện là: hoàn thành tạo lập dữ liệu quan trắc quốc gia TNN 6 tháng đầu năm 2016; hoàn thành việc giao nộp hàng tháng các tài liệu đúng thời hạn; hoàn thành khối lượng, giá trị và sản phẩm thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2016 và đã xây dựng được kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao hiệu quả của Dự án và thống nhất nghiệm thu. Buổi nghiệm thu đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:

lat_26072016_3

lat_26072016__4

lat_26072016_1

(TTDLQH&ĐTTNN)

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Mục tiêu của dự án là cung cấp số liệu quan trắc, giám sát và cảnh báo – dự báo số lượng, chất lượng các nguồn nước mặt, nước dưới đất vùng quan trắc phục vụ quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước, phát hiện kịp thời các biến động nguồn nước mặt, nước dưới đất để quản lý nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia.

Quan trắc, cập nhật cơ sở dữ liệu các yếu tố tài nguyên nước tại các công trình quan trắc tài nguyên nước mặt, nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây nguyên và Nam Bộ do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gian quản lý, vận hành

Tổng hợp, xử lý số liệu quan trắc, xác định diễn biến, xu hướng biến đổi tài nguyên nước và lập các dự báo, cảnh báo tài nguyên nước các vùng quan trắc

Tổng hợp dữ liệu quan trắc, tính toán, dự báo, biên soạn bản tin thông báo , dự báo, cảnh báo gửi các cơ quan quản lý liên quan và địa phương. In ấn niên giám tài nguyên nước.

 

Nhiệm vụ cụ thể đối với Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Nam là quan trắc các yếu tố TNN tại các điểm quan trắc của công trình quan trắc nước dưới đất vùng Nam Bộ gồm quan trắc các chỉ tiêu: MN, nhiệt độ, chiều sâu giếng…, duy tu bảo dưỡng các công trình quan trắc gồm: bơm thông rửa lỗ khoan, bảo dưỡng và sửa chữa đầu đo, máy tự ghi, cập nhật số liệu vào cơ sở dữ liệu hiện có, bao gồm: kiểm tra, chỉnh lý tài liệu, cập nhật số liệu vào cơ sở dữ liệu vùng quan trắc của mạng quan trắc TNN dưới đất.

 

Kết quả mà LĐ QH&ĐT TNN miền Nam đã thực hiện là hoàn thành tạo lập dữ liệu quan trắc QG TNN 6 tháng đầu năm 2016; hoàn thành việc giao nộp hàng tháng các tài liệu đúng thời hạn; hoàn thành khối lượng, giá trị và sản phẩm thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2016 và đã xây dựng được kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu: