Hội đồng nghiệm thu khối lượng năm 2017 của Đề tài “Nghiên cứu giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam”

Ngày 8/8/2017, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu KHCN của Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã tiến hành thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện về khối lượng năm 2017 của đề tài “Nghiên cứu giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam” do ThS. Phạm Bá Quyền – Phó Trưởng phòng Quy hoạch tài nguyên nước, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc làm Chủ nhiệm đề tài.

TS. Nguyễn Chí Công, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG là Chủ tịch Hội đồng. Tham dự Hội đồng còn có các thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu KHCN và đại diện các Ban cùng tham dự.

IMG_4000_Copy
Hiện nay, nhiều mô hình khai thác sử dụng nguồn nước đã và đang được áp dụng trên các vùng núi karst Đông Bắc từ cổ điển như các giếng đào, giếng khoan, mạch lộ, hồ treo… đến các mô hình công nghệ khai thác nước hiện đại như khai thác nước trong các hang động karst và trên mặt phục vụ bơm và cung cấp nước. Kết quả các mô hình khai thác cổ điển đến hiện đại cho thấy mặc dù đã mang lại những hiệu quả nhất định tuy nhiên nhiều mô hình do không được nghiên cứu, tính toán chi tiết nên hiệu quả công trình chưa cao, chưa phát huy hết hiệu quả sử dụng. Do đó để thực hiện được giải pháp khai thác, sử dụng nguồn nước bền vững cần phải có những nghiên cứu sâu hơn về nguồn nước. Những kết quả điều tra tài nguyên nước vùng karst Đông Bắc mới chỉ là những tính toán ban đầu, nhiều số liệu điều tra cơ bản chưa nêu ra được các nguồn hình thành trữ lượng nước dưới đất, quy luật phân bố và vận động của nước ngầm khu vực phân bố karst, khả năng tăng trữ lượng khai thác và khai thác bền vững nguồn nước như thế nào.

Từ thực tế đó, đề tài “Nghiên cứu giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam. Áp dụng thử nghiệm tại vùng cao nguyên đá Đồng Văn” được đề xuất và thực hiện từ năm 2015 đến nay. Để giải quyết mục tiêu là xác lập được các giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam và đề xuất mô hình thích hợp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại cao nguyên đá Đồng Văn.

Đề tài được thực hiện với hai mục tiêu chính: xác lập được các giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam; đề xuất mô hình thích hợp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại cao nguyên đá Đồng Văn.

IMG_4004_Copy
Về kết quả khối lượng năm 2017, các dạng công việc chính đều thực hiện theo mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của đề tài đã đề ra. Nhìn chung sản phẩm của đề tài đạt yêu cầu về chất lượng và hoàn thành về khối lượng so với mục tiêu nhiệm vụ năm. Tuy nhiên các báo cáo sản phẩm của đề tài cần chỉnh lại thể thức trình bày.

IMG_3999_CopyTại Hội đồng, Chủ nhiệm đề tài đã nhận được nhiều ý kiến góp ý quý báu từ các thành viên Hội đồng. Tiếp thu các ý kiến của Hội đồng thẩm định, Chủ nhiệm đề tài và tập thể tác giả sẽ sớm sửa chữa, hoàn thiện đề tài theo các ý kiến mà Hội đồng nêu ra.

IMG_3998_Copy

(TTDLQH&ĐTTNN)