Trung tâm QH&ĐT TNN QG: Góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đang ra sức quyết tâm hoàn thành giai đoạn 1 của dự án: “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” thuộc Chương trình Điều tra, tìm kiếm nưới dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2020.

Dự án được thực hiện trên diện tích 4.945 km2 thuộc 41 tỉnh, gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Ninh Bình, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tây Ninh, Trà Vinh và Bình Phước.

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao phối hợp triển khai thực hiện dự án trên phạm vi 9 tỉnh là: Cao Bằng, Hà Giang, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Lào Cai và Sơn La.

Để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ chung của dự án, năm 2017, Liên đoàn triển khai điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại 9 vùng: Quốc Toản, Ngọc Động, Lương Thông, Đa Thông thuộc tỉnh Cao Bằng; Thạch Hóa, Phúc Trạch, Trung Hóa thuộc tỉnh Quảng Bình và Linh Thượng và Hướng Phùng thuộc tỉnh Quảng Trị. ngay từ đầu năm kế hoạch Liên đoàn đã tiến hành xây dựng quy trình kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ như: Xây dựng báo cáo chuẩn bị; Thu thập, tổng hợp, phân tích tài liệu, số liệu; Giải đoán ảnh viễn thám; Điều tra, khảo sát chi tiết để tìm kiếm, phát hiện các khu vực có triển vọng cung cấp nguồn nước dưới đất; Khảo sát đo địa vật lý; Lập báo cáo kết quả công tác khảo sát thực địa xác định các vị trí có triển vọng để đặt các công trình khoan…

DL73

Cho đến thời điểm này, Liên đoàn đã hoàn thành thi công 21/25 lỗ khoan trên 9 vùng thuộc kế hoạch năm 2017 với hiệu suất 18/21 lỗ khoan gặp nước với lưu lượng sơ bộ xác định từ 1-7,8 lít/giây. Công tác đánh giá trữ lượng, chất lượng nước dưới đất tại các giếng khoan đang được tiến hành. Hiện còn vùng Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đang gặp khó khăn trong việc điều tra tìm kiếm nguồn nước. Tại đây, Liên đoàn đã tiến hành thi công 04 lỗ khoan trong đó chỉ có 01 lỗ khoan gặp nước. Biết trước được thực tế khó khăn nên đích thân đồng chí Liên đoàn trưởng và các cán bộ kỹ thuật giàu kinh nghiệm của Liên đoàn đã nhiều lần đến tận thực địa để cùng với cán bộ kỹ thuật của các đơn vị khảo sát, lên các phương án lựa chọn khả thi nhất cho việc điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng này với quyết tâm mở rộng diện tích vùng điều tra và vận dụng hết các nguồn tài liệu hiện có, các giải pháp kỹ thuật…tìm cho được nguồn nước phục vụ cho đồng bào.

Kết quả của dự án do Liên đoàn thực hiện sẽ góp phần mang lại giá trị thực tiễn cao, làm giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống của người dân ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước, từ đó giúp cho cuộc sống đồng bào nơi đây dần ổn định, thêm vững tin vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực góp sức mình trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự xã hội. Kết quả chung của dự án sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2020./.

(Mai Phú Lực)