Giải pháp cung cấp nước trong nông nghiệp thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu

Nông nghiệp thông minh có thể hiểu là nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (cơ giới hóa, tự động hóa…); công nghệ sản xuất, bảo quản sản phẩm an toàn (hữu cơ, theo GAP…); công nghệ quản lý, nhận diện sản phẩm theo chuỗi giá trị… gắn với hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Nông nghiệp là tạo ra lương thực để nuôi sống con người và làm đầu vào cho một số ngành công nghiệp. Không có nước thì không thể tồn tại ngành nông nghiệp, tuy nhiên quản lý và sử dụng nước hiểu quả trong nông nghiệp nhất là nông nghiệp thông minh vẫn là bài toán khó mà hiện nay chúng ta phải đối mặt nhất là trong thời kỳ biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay.

Để có thể sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn nước trong nông nghiệp thông minh các chuyên gia đã đưa ra các giải pháp khuyến cáo sử dụng như sau:

Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm, giữ ẩm cho đất: Đối với cây trồng cạn có thể áp dụng các công nghệ tưới tiết kiệm, như tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt, tưới ngầm, tưới theo rãnh, tưới tràn. Tuy nhiên, cần áp dụng các phương pháp tưới tiết kiệm nước như: Tưới phun mưa: là sử dụng máy bơm nước cột áp cao kèm theo ống dẫn và mũi phun tạo mưa. Đây là phương pháp tưới hiện đại có tác dụng nhiều mặt cả về tạo độ ẩm cho đất và làm mát cho cây, kích thích sinh trưởng cho cây, không làm dập lá (tốt cho cây rau màu) và đặc biệt có thể tiết kiệm được 30 – 50% khối lượng nước so với phương pháp tưới tràn theo rãnh; Tưới nhỏ giọt: là công nghệ tưới phù hợp cho cây trồng cạn của LV như cây cà phê, chè, bông, mía…bởi nước tưới được cấp trực tiếp cho cây trồng, không bị thất thoát do bốc hơi và thấm sâu, có thể bón phân trực tiếp theo nước, giữ được độ ẩm đồng đều.

Giữ ẩm cho đất: Che phủ đất bằng rơm rạ, cỏ khô và bèo đối với cây trồng lâu năm như cà phê, chè, cây ăn quả… có tác dụng chống hạn và bổ sung lượng mùn làm xốp đất, tốt cây. Đối với cây cà phê nên trồng thêm các cây chắn gió xung quanh vườn, trồng cây che bóng mát để giảm bốc hơi, giữ ẩm vào mùa khô.

Bổ sung nước nhân tạo cho nước dưới đất: Nghiên cứu, thiết kế và xây các “rào cản”, các hồ chứa âm để làm tăng thời gian ngấm, nguồn nước ngấm, từ đó bổ sung nguồn nước ngầm cho đất.

Quản lí và nâng cao độ che phủ rừng đầu nguồn.

Đây là những giải pháp cung cấp nước trong nông nghiệp thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu