Dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”

63932058Thế kỷ 21 được thế giới xem là “Thế kỷ của đại dương”, nhiều quốc gia trên thế giới đang hướng mạnh ra biển để phát triển, hội đủ ba thế mạnh: mạnh về kinh tế biển; mạnh về khoa học biển và mạnh về thực lực quản lý tổng hợp biển. Việt Nam nằm bên bờ Biển Đông, đã có lịch sử phát triển lâu dài luôn gắn liền với biển. Khai thác nguồn lợi biển đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước, nhất là cho xuất khẩu. Việt Nam không chỉ có bờ biển dài mà còn có hệ thống quần đảo và đảo phong phú, trải dài từ vùng biển Quảng Ninh đến Kiên Giang. Các đảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh hải và phát triển kinh tế biển của Việt Nam.

Phát triển kinh tế kết hợp bảo vệ quốc phòng an ninh trên biển là việc làm cấp bách. Để phát triển kinh tế biển đảo việc đảm bảo nguồn nước cho sinh hoạt và nước cho các dịch vụ khác (cấp nước cho các tàu đánh cá, nước cho chế biến hải sản…) là đặc biệt quan trọng. Hầu hết các đảo đều thiếu nước phục vụ cho ăn uống, sinh hoạt. Công tác điều tra tài nguyên nước dưới đất mới được tiến hành ở 22 đảo và quần đảo và thường chỉ ở mức điều tra sơ bộ. Riêng đảo Vân Đồn (Kế Bào), tỉnh Quảng Ninh được thăm dò nước dưới đất từ những năm 70. Hiện mới có đảo Vân Đồn (Quảng Ninh) và đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đã có quy hoạch thủy lợi và chỉ có đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đã có quy hoạch tài nguyên nước.

Việc xây dựng các công trình cấp nước trên các đảo cần điều tra chi tiết tài nguyên nước để đảm bảo khai thác và sử dụng bền vững, hiệu quả và hợp lý. Vì những lý do nêu trên, việc thực hiện Dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam” là rất cấp thiết.

Thời gian qua, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã triển khai có hiệu quả Dự án “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”, đã và đang từng bước góp phần đảm bảo cấp nước phục vụ dân sinh – kinh tế, an ninh quốc phòng tại các đảo quan trọng, có tầm chiến lược thuộc lãnh thổ Việt Nam.

(Hồng Nhung – VP NAWAPI
Nguồn: Chủ nhiệm Dự án)