Công tác Khoan thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác trên đảo và cụm đảo

Công tác khoan thăm dò nhằm nghiên cứu đặc điểm địa chất thủy văn của đất đá theo chiều sâu, xác định thành phần thạch học, sơ bộ đánh giá khả năng chứa nước của tầng nghiên cứu và kết cấu lỗ khoan phục vụ cho hút nước thí nghiệm.

Trên cơ sở những vị trí có triển vọng đã điều tra. Dự án đưa ra các tiêu chí để lựa chọn vị trí khoan thăm dò nước dưới đất như sau:

– Vị trí các lỗ khoan: Đối với các đảo đã được điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất: các lỗ khoan được bố trí tại phạm vi có triển vọng đã được chỉ ra trong các báo cáo, các lỗ khoan có thể được bố trí độc lập với các đảo nhỏ hoặc theo tuyến phối hợp với các lỗ khoan đã có ở giai đoạn trước (dạng hành lang). Với các đảo còn chưa có kết quả điều tra, đánh giá (chưa xác định được phạm vi có triển vọng), vị trí các lỗ khoan được thiết kế dựa trên đặc điểm địa hình, địa mạo, cấu trúc địa chất và thành phần các loại đất đá chứa nước. Vị trí các lỗ khoan sẽ được chính xác hóa sau khi khảo sát thực địa và kết quả đo địa vật lý.

– Chiều sâu các lỗ khoan: thiết kế tùy thuộc vào bề dày tầng chứa nước hoặc bề dày đới nứt nẻ chứa nước theo tài liệu khảo sát địa vật lý và các tài liệu đã có đối với các đảo đã được điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất. Đối với các đảo, cụm đảo chưa được điều tra trên cơ sở so sánh với các đảo có cấu trúc địa chất tương tự.

Cụm đảo Cô Tô – Vĩnh Thực: dự án thiết kế các lỗ khoan thăm dò trên đảo Vĩnh Thực để thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất. Đảo Cô Tô không tiến hành khoan thăm dò.

Trên cơ sở tài liệu đo vẽ địa chất, địa chất thủy văn và địa vật lý, tài liệu thu thập được từ các lỗ khoan địa chất thủy văn được thi công của giai đoạn điều tra, đánh giá nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng nước của các cụm dân cư tại xã Vĩnh Thực và xã Vĩnh Trung trên đảo Vĩnh Thực. Dự án thiết kế 3 lỗ khoan có chiều sâu mỗi lỗ là 45m.

Đảo Vân Đồn: Trên cơ sở tài liệu đã được thăm dò nước dưới đất năm 1970 và nhu cầu sử dụng nước trên đảo, dự án thiết kế 4 lỗ khoan có chiều sâu dự kiến 90m nghiên cứu tầng chứa nước khe nước t3.

Đảo Bạch Long Vĩ: Bố trí 2 lỗ khoan tại vùng có triển vọng nghiên cứu trong tầng giàu nước. Chiều sâu dự kiến mỗi lỗ khoan 80m.

Đảo Hòn Khoai: Trên cơ sở phân tích địa hình và địa chất, địa chất thủy văn từ công trình nghiên cứu tổng hợp tài nguyên nước  một số đảo có diện tích lớn trong hệ thống đảo ven bờ, dự án thiết kế 2 lỗ khoan có chiều sâu nghiên cứu dự kiến mỗi lỗ khoan là 45m phục vụ cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trên đảo