Công tác điều tra khảo sát tài nguyên nước dưới đất tại một số đảo, cụm đảo Việt Nam: Những điều chưa kể.

DL167Điều tra khảo sát tài nguyên nước dưới đất là công tác điều tra, đánh giá các yếu tố liên quan đến tài nguyên nước dưới đất như: thành phần đất đá, cấu trúc địa chất, địa hình, địa mạo, các công trình khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất để phục vụ công tác đánh giá, xác định phạm vi phân bố, mức độ chứa nước của các tầng chứa nước, cách nước. Tìm kiếm, phát hiện các khu vực có triển vọng cung cấp nước dưới đất tại các đảo.

Với nhiệm vụ khoanh định ranh giới các tầng chứa nước trên các đảo, sơ bộ xác định số lượng, chất lượng, hiện trạng sử dụng và nguy cơ ô nhiễm nước dưới đất trên các đảo cũng như phát hiện, khảo sát các nguồn lộ tự nhiên nước dưới đất và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng phục vụ đánh giá tiềm năng nước dưới đất.

Bên cạnh đó, cần phải xác định được các khu vực, các khoảnh có khả năng bố trí công trình; kết hợp với kết quả khảo sát địa vật lý để chính xác hoá vị trí, nội dung cụ thể tại các công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất phục vụ xây dựng công trình cấp nước trên đảo; Đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng và nguy cơ ô nhiễm nước dưới đất trên các đảo.

Phát hiện, khảo sát các nguồn lộ tự nhiên và các yếu tố ảnh hưởng đến tài nguyên nước dưới đất phục vụ đánh giá tiềm năng nước dưới đất. Xác định các khu vực, các khoảnh có khả năng bố trí công trình để chính xác hoá vị trí các công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất phục vụ xây dựng công trình cấp nước trên đảo.

Với khối lượng công việc đồ sộ như trên, việc thực hiện nó không hề dễ dàng. Nhất là công tác thực địa, đặc biệt là với các đảo nhỏ, ít cư dân sinh sống. Nếu không có sự yêu nghề, không có quyết tâm tìm kiếm đem nguồn nước cho bà con thì có lẽ đã không làm được. Những kỹ sư địa chất, địa chất thủy văn cũng như tài nguyên nước của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã miệt mài lao động không ngừng nghỉ, chỉ với một mục tiêu duy nhất là tìm kiếm được nguồn nước sạch, đảm bảo chất lượng cho bà con yên tâm bám đất, bám biển.

Khó khăn nhất phải kể đến ở đây là việc đi lại khó khăn. Các đảo cách biệt với đất liền và mọi di chuyển ra đảo phải thực hiện bằng thuyền, bè của ngư dân trên đảo. Với các đảo nhỏ, việc di chuyển giữa đất liền và đảo đôi khi chỉ diễn ra vài lần trong một tuần. Nếu như bất cứ thiết bị nào bị hỏng, dù là nhỏ nhất cũng phải di chuyển vào đất liền để mua linh kiện thay thế, sửa chữa. Việc di chuyển rất khó khăn và tốn kém. Đó là chưa kể đến những ngày biển động, không thuyền bè nào dám ra đảo, khó khăn lại càng chồng chất khó khăn.

Nguồn tài liệu về thủy văn, địa chất thủy văn của các đảo không đầy đủ, một số đảo còn bị gián đoạn, thậm chí không có. Đây là một trong những khó khăn lớn khi tham chiếu và thực hiện dự án. Với một số đảo, việc khoan tìm kiếm nguồn nước được thực hiện rất nhiều lần, trải qua nhiều khó khăn, vất vả và cả những thất bại để tìm ra nguồn nước đảm bảo lưu lượng và chất lượng theo đúng yêu cầu của dự án. Nhiều khi cán bộ kỹ thuật và tổ khoan phải bám đảo cả tháng trời, thực hiện công tác điều tra khảo sát đúng theo tiến độ của dự án./.