Công cụ mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất: Cần một mô hình và công cụ hữu ích, chính xác trong công tác cảnh báo và dự báo.

Hiện nay công tác dự báo, cảnh báo tài nguyên nước dưới đất được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm tại các vùng quan trắc trên toàn quốc. Một trong những nhược điểm của công tác này là các kết quả dự báo sau khi tính toán bằng các phương pháp chủ yếu ở dạng số học, cách thức thể hiện chưa sinh động còn nhiều hạn chế trong việc thể hiện nội dung đòi hỏi người đọc phải có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực tài nguyên nước.

Gần đây, có rất nhiều công cụ mô phỏng kết quả cảnh báo, dự báo tài nguyên nước nói chung và tài nguyên nước dưới đất nói riêng nhằm trợ giúp trong việc ra quyết định trong quản lý nguồn nước và phát triển lưu vực sông, nhiều công cụ đã được áp dụng trên thế giới, như công cụ Deltares ở Hà Lan nhằm phát triển bền vững ở vùng châu thổ các lưu vực sông, công cụ Aqua Republica của Đan Mạch và công cụ SimBasin của UNESCO-IHE.

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị quản lý, vận hành các trạm quan trắc quốc gia tài nguyên nước dưới đất và nước mặt thuộc lãnh thổ Việt Nam. Các chuỗi số liệu quan trắc sau khi thu thập được xử lý và đưa ra các bản tin cảnh báo và dự báo tài nguyên nước. Do đó, nhu cầu nghiên cứu đề xuất công cụ mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất phục vụ thể hiện kết quả dự báo và cho các nhà quản lý nhà nước về tài nguyên có cái nhìn trực quan là hết sức cần thiết. Bộ công cụ này được thực hiện dựa trên các nội dung chính sau đây:

– Nghiên cứu phân tích, đánh giá tổng quan các mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất ở trong và ngoài nước;

– Nghiên cứu xây dựng giao diện đồ họa (GUI) của công cụ mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất, xây dựng giao diện lập trình ứng dụng API để kết nối các công cụ mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất;

– Dự thảo hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm công cụ mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất.

Với kết quả dự kiện là bộ công cụ mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất sẽ giúp cho việc xử lý thông tin, nhất là các dữ liệu đầu vào được thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác, tiết kiệm chi phí nhân công cũng như góp phần hạn chế những sai sót chủ quan khi nhập liệu và xử lý theo cách truyền thống../