Biên Hội bản đồ nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000: Dự án trọng điểm với tầm quan trọng mang tính quốc gia.

LTS: Đề án “ Biên hội thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 trên phạm vi toàn quốc” là một trong những dự án trọng điểm của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Trong các loại bản đồ có bản đồ tài nguyên nước dưới đất, bản đồ modul dòng ngầm. Hiện nay chưa có quy phạm về bản đồ tài nguyên nước dưới đất, tuy nhiên, bản chất của công tác biên hội là thu thập, chỉnh lý, tổng hợp các loại tài liệu địa chất thủy văn. Việc thành lập bản đồ nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 sẽ được thực hiện dựa trên các quy phạm hiện có của Việt Nam và thông qua đề án này, một số quy phạm mới sẽ được đưa vào thực hiện và trở thành hình mẫu, quy phạm chuẩn quốc gia cho công tác biên hội, thành lập bản đồ nước dưới đất sau này.

Trong nhiều năm qua công tác điều tra cơ bản thuộc lĩnh vực địa chất đã được Nhà nước đã đầu tư rất lớn, trong đó đã hoàn thiện bản đồ địa chất tỷ lệ 1/200.000, bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1/500.000 toàn quốc, ngoài ra ở nhiều diện tích đã thành lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1/200.000, 1/50.000, 1/25.000 và các báo cáo tìm kiếm, thăm dò nước dưới đất, các đề tài khoa học của Trung Ương và địa phương. Tuy nhiên những công trình nghiên cứu này đến nay còn tồn tại nhiều hạn chế như: Các bản đồ ĐCTV tỷ lệ 1/200.000 được thực hiện trong những thời gian khác nhau, phần lớn là từ trước 1990 nên chưa cập nhật được những tài liệu hiện tại; Các bản đồ ĐCTV tỷ lệ 1/200.000 được thành lập theo nhiều phương khác nhau nên cách thể hiện cũng khác nhau; Chưa có sự cập nhật về việc phân chia địa tầng địa chất thủy văn; chưa đồng nhất về các ký hiệu, tên gọi, tuổi địa chất giữa các tờ bản đồ đã thành lập; Các diện tích nghiên cứu chồng lấn có sự sai lệch về địa tầng và các đặc trưng chung của các phân vị địa tầng ĐCTV; Đại bộ phận các tờ bản đồ ĐCTV được lập trên nền địa hình – địa chất của hệ toạ độ cũ (UTM, GAUSS, HN72); chỉ có một số rất ít được lập trên nền địa hình – địa chất của hệ toạ độ mới VN-2000. Đây là một khó khăn cho công tác xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường quốc gia và cho các nhà quản lý, các cán bộ kỹ thuật muốn tra cứu, sử dụng các tài liệu này; Các bản đồ ĐCTV hiện có mới chỉ phản ánh sự phân bố trong không gian, quan hệ và khả năng chứa nước của các thành tạo địa chất, các đới dập vỡ nứt nẻ chứa nước, một số thông tin cơ bản thuỷ động lực và chất lượng nước dưới đất tại các vị trí khảo sát, công trình điều tra, đánh giá và quan trắc, các diện tích có thể khai thác nước dưới đất. Các báo cáo thuyết minh đi kèm ngoài việc thuyết trình, luận giải các thông tin nói trên còn có tính toán về một số loại trữ lượng nước dưới đất. Tuy nhiên, những nội dung và thông tin nêu trên vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quản lý tổng hợp tài nguyên nước; đặc biệt các thông tin quan trọng cho công tác quy hoạch, khai thác sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất cũng như trữ lượng tiềm năng và trữ lượng có thể khai thác theo địa giới hành chính tỉnh rất khó triết xuất từ các bản đồ và báo cáo này.

Chính vì vậy, dự án Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh thành trên toàn quốc sẽ giải quyết những tồn tại nêu trên và mang lại những kết quả, lợi ích thiết thực như: Xây dựng được bộ bản đồ tài nguyên nước dưới đất thống nhất theo hệ quy chiếu quốc gia VN-2000, trong đó cập nhật bổ sung các tài liệu hiện có trên toàn quốc; Bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 của các tỉnh thành trên toàn quốc sẽ thể hiện nhiều thông tin cụ thể hơn, dễ hiểu hơn giúp các nhà quản lý, các đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng thuận lợi hơn so với các bản đồ ĐCTV đã lập trước đây; Bộ bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 toàn quốc là cơ sở thông tin dữ liệu cần thiết về tài nguyên nước dưới đất phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội khác nhau, phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước dưới đất, là căn cứ để quy hoạch phát triển kinh tế các vùng.

Do đó việc biên hội, nghiên cứu bổ sung, cập nhật dữ liệu và thống nhất nội dung bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 theo quy định thống nhất là cần thiết và cấp bách để phục vụ cho việc quy hoạch và phát triển tài nguyên nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hợp tác trao đổi quốc tế trong những năm sau này./.