Báo cáo kế hoạch triển khai Dự án Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – sông Thái Bình

Ngày 31/5/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra buổi họp báo cáo kế hoạch triển khai dự án Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – sông Thái Bình. Chủ trì cuộc họp có ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG; Ông Đỗ Trường Sinh Trưởng Ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt

lat_02062016_2

Tại Buổi họp ông Đỗ Trường Sinh – Trưởng ban Quy hoạch tài nguyên nước đã trình bày sơ qua mục tiêu và nhiệm vụ của Dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – sông Thái Bình”; qua đó cũng yêu cầu các trưởng nhóm báo cáo các kết quả công việc đã được phân để nhanh trong triển khai thi công dự án.

lat_02062016_4

lat_02062016_5

lat_02062016_6

lat_02062016_7

Các trưởng nhóm lần lượt báo cáo các kết quả đã thực hiện được, qua đó cũng nêu lên những khó khăn hạn chế trong quá trình làm việc, từ đó xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo để có phương án triển khai dự án.

lat_02062016

Phó Tổng Giám đốc – Nguyễn Chí Công lắng nghe báo cáo kết quả và đề nghị của các trưởng nhóm, đồng thời đưa ra các ý kiến đóng góp và chỉ đạo cần thiết để thực hiện dự án