Bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nướckhi xây dựng công trình ngầm trong trầm tích Đệ Tứ Hà Nội

Trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu chỉ ra tác động tiêu cực của việc xây dựng các công trình ngầm đến nước dưới đất.

Tại nước ta nói chung và TP. Hà Nội nói riêng quá trình hiện đại hóa các công trình xây dựng ngầm được quy hoạch và triển khai thi công xây dựng ngày càng nhiều với quy mô lớn nhỏ khác nhau như các công trình: móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm các công trình xây dựng tác động lớn lên các tầng chứa nước. Trong khi đó các công trình xây dựng ngầm nói chung và các công trình móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm các công trình xây dựng sử dụng các công nghệ và kỹ thuật thi công khác nhau quá trình thi công xây dựng các công trình trên đã tiến hành thi công khoan, khai đào qua nhiều tầng chứa nước khác nhau làm thông các tầng chứa nước tạo ra các cửa sổ ĐCTV, nước trong tầng bên trên có khả năng thấm xuống các tầng chứa nước bên dưới làm biến đổi chất lượng các tầng chứa nước bên dưới.

Mặt khác, trước và sau khi thi công đều có các điều tra, khảo sát đánh giá tác động môi trường nhưng chỉ dừng ở việc đánh giá tác động của điều kiện điều kiện địa chất, ĐCTV và địa chất công trình đến công trình ngầm chứ chưa có đánh giá đầy đủ tác động của các công trình ngầm này đến môi trường địa chất, môi trường ĐCTV đặc biệt là các tầng chứa nước. Chưa đánh giá được sự suy giảm trữ lượng các tầng chứa nước như: sự cản trở dòng chảy tự nhiên của các tầng chứa nước, gây ảnh hưởng đến nguồn bổ cập; Phá vỡ cấu trúc các tầng chứa nước, làm giảm thể tích chứa nước các tầng chứa nước; giảm tính thấm của các tầng chứa nước. Chưa có đánh giá được sự lan truyền các chất bẩn (từ mạng lưới thoát nước, nước bị ô nhiễm, nhiễm bẩn bên trên) thấm xuống di chuyển đi vào các tầng chứa nước làm thay đổi chất lượng các tầng chứa nước.

Vì vậy việc đánh giá được tác động của việc xây dựng các công trình ngầm: móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm các công trình xây dựng đến đặc trưng trữ lượng và chất lượng của các tầng chứa nước từ đó nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ khi xây dựng các công trình ngầm: móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm các công trình xây dựng là một giải pháp để bảo vệ các tầng chứa nước là hết sức cần thiết.

 

 

Chung cư AZ Thăng Long  

Bãi đỗ xe ngầm 

Năm 2016, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã thực hiện đề tài: Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ khi thi công xây dựng công trình ngầm. Áp dụng cho TP. Hà Nội” do ThS. Nguyễn Văn Giang chủ nhiệm.

Đây là đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ quản lý, khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước, nâng cao hiệu lực thực thi của pháp luật về tài nguyên nước

Mục tiêu của đề tài:

Đánh giá được tác động của việc xây dựng công trình ngầm: móng cọc khoan nhồi, tầng hầm các công trình xây dựng, tuyến Metro đến đặc trưng trữ lượng và chất lượng của các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ TP Hà Nội.

Xây dựng bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ khi xây dựng các công trình ngầm: móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm các công trình xây dựng áp dụng cho TP Hà Nội.

Với các nội dung:

– Tổng quan nghiên cứu về bảo vệ các nguồn nước dưới đất khi thi công các công trình ngầm trên thế giới và Việt Nam

– Nghiên cứu hiện trạng các công trình ngầm: móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm các công trình xây dựng TP. Hà Nội; các quy hoạch xây dựng các công trình ngầm

– Thu thập tổng hợp tài liệu, điều tra khảo sát đánh giá lại cấu trúc ĐCTV

– Nghiên cứu tác động của các công trình ngầm: móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm các công trình xây dựng đến sự suy giảm trữ lượng, sự thay đổi về chất lượng các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ TP. Hà Nội

– Nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ khi xây dựng các công trình ngầm: móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm các công trình xây dựng áp dụng cho TP. Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam có những nghiên cứu đánh giá tác động của việc xây dựng công trình ngầm: móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm các công trình xây dựng đến đặc trưng trữ lượng và chất lượng của các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ.

Sẽ xây dựng mô hình đánh giá tác động của các công trình ngầm: móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm các công trình xây dựng đến sự suy giảm trữ lượng, sự thay đổi về chất lượng nước các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ.

Hiện nay ở nước ta khi xây dựng các công trình ngầm: móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm chưa có đánh giá tác động cũng như chưa có các quy định về bảo vệ các tầng chứa nước này thì đề tài nghiên cứu và đề ra bộ tiêu chí nhằm hạn chế các tác động tiêu cực khi xây dựng các công trình ngầm đến các tầng chứa nước là hết sức cần thiết.