Đánh giá TNN dưới đất ở đô thị Quy Nhơn – Bình Định

Bình Định là một tỉnh có vị trí quan trọng ở vùng duyên hải miền Trung về các mặt kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Trong đó, thành phố Quy Nhơn là tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá và khoa học của tỉnh Bình Định. Tại đô thị Quy Nhơn, tình trạng suy giảm tài nguyên nước (ô nhiễm, nhiễm mặn và cạn kiệt) đang diễn ra nghiêm trọng .Với tốc độ đô thị hóa, sự gia tăng dân số ngày càng cao như hiện nay thì nhu cầu dùng nước không ngừng tăng cao. Hiện nay, trữ lượng nước khai thác sử dụng cho thành phố Quy Nhơn mỗi ngày 45.000 m3/ngày đêm, trong đó 100% được cấp từ nguồn nước dưới đất bằng các giếng khoan khai thác. Hầu hết nước dưới đất được khai thác từ các công trình thuộc phạm vi huyện Tuy Phước và An Nhơn. Đến năm 2020, thành phố Quy Nhơn sẽ khai thác khoảng gần 160.000m3/ngày đêm. Đó là chưa kể một lượng nước khá lớn được khai thác nhỏ lẻ rải rác khắp trên địa bàn thành phố nhưng chưa thống kê được.

Việc khai thác nước dưới đất để cung cấp cho thành phố đã góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân Quy Nhơn. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác nước, đô thị hóa, phát triển đô thị đã nảy sinh và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác động xấu tới nguồn tài nguyên nước dưới đất.
DL51

Nước dưới đất ở đô thị Quy Nhơn khá phong phú và có chất lượng tương đối tốt. Chính vì vậy, hiện nay nguồn nước dưới đất trong vùng nghiên cứu cơ bản đáp ứng cho nhu cầu ăn uống, sinh hoạt, phục vụ cho các dịch vụ và sản xuất khác của thành phố và vùng phụ cận. Tuy nhiên, điều kiện địa chất thủy văn ở đây có nguy cơ suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm, nhiễm mặn cao do tầng chứa nước có cấu trúc hở, nằm nông; mực nước dưới đất hạ thấp 0,3m/năm, đã bị nhiễm bẩn và nhiễm mặn ở một số khu vực; hiện đang có nguy cơ suy thoái cả về lưu lượng cũng như chất lượng.

Hiện tại, NDĐ ở đô thị Quy Nhơn được khai thác phục vụ ăn uống sinh theo 3 hình thức: Khai thác nước công nghiệp tập trung, Khai thác nước công nghiệp đơn lẻ,  Khai thác nước nông thôn.

Việc đánh giá thực trạng tài nguyên nước giúp cho việc quản lý nước thời gian tới được tốt hơn, bảo vệ hiệu quả nguồn nước dưới đất, góp phần bảo đảm an toàn, bền vững các hệ thống cấp nước đô thị, nhằm phục vụ việc thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo an ninh quốc phòng; là tài liệu quan trọng phục vụ trực tiếp cho việc quản lí, khai thác và sử dụng tài nguyên nước Quy Nhơn.

 

(Hải Lý)