Đánh giá tác động của các công trình ngầm trên địa bàn thành phố Hà Nội đến tầng chứa nước Đệ tứ.

Thành phố Hà Nội được xem là đô thị có tốc độ phát triển tương đối nhanh, là nơi tập trung của nhiều cơ quan đầu não của Nhà nước, các tập đoàn tài chính, các công ty lớn… Cùng với tốc độ đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ là sự ra đời của các công trình xây dựng đồ sộ như chung cư cao tầng, các cây cầu lớn, các tuyến đường sắt trên cao.

Việc xây dựng các công trình này có tác động tương đối lớn đến các yếu tố về địa chất địa mạo tại khu vực thi công, đặc biệt là các hoạt động khoan nhồi cọc móng cầu, móng nhà chung cư, hoạt động khoan tạo đường hầm, tầng hầm.

Nhằm nghiên cứu tác động của việc xây dựng các công trình ngầm đến các tầng chứa nước, đặc biệt là tầng chứa nước Đệ tứ, nhóm nghiên cứu do Ths Nguyễn Văn Giang làm chủ nhiệm đã tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ khi thi công xây dựng công trình ngầm. Áp dụng cho TP. Hà Nội”. Dự kiến đề tài được thực hiện trong 3 năm từ 2016-2018.

Trong nghiên cứu của mình, nhóm tác giả đã chỉ ra hiện trạng quy hoạch và xây dựng các khu đô thị, các tuyến đường sắt trên cao, các công trình có nhiều tầng hầm…tại thành phố Hà Nội. Đa số các công trình này đều được xây dựng với độ sâu từ -12 m đết -36 mét, nằm trong các tầng chứa nước Holocene và Pleistocene. Do vậy nhóm nghiên cứu đưa ra kết luận sơ bộ hầu hết các công trình xây dựng kể trên đều tác động đến các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ, làm biến đổi hoặc gây cản trở dòng chảy tự nhiên của nước ngầm.

Để làm rõ kết luận trên, nhóm nghiên cứu dự kiến thực hiện điều tra thực địa tại các tuyến công trình lớn như đường sắt tuyến Metro, tuyến Cát Linh Hà Đông, các công trình khoan nhồi cọc tại các tòa cao tầng… cùng với việc tiến hành khoan khảo sát và thực hiện thí nghiệm thấm để đánh giá lại cấu trúc địa chất thủy văn (ĐCTV) bằng việc tính toán một số thông số như hệ số thấm, hệ số nhả nước, độ lỗ rỗng hữu hiệu…

Sau khi đã thu thập được số liệu thô, nhóm tác giả sẽ kết hợp sử dụng mô hình MODFLOW (mô hình thực tế) để đánh giá mức độ suy giảm về trữ lượng nước dưới đất do tác động của các công trình xây dựng ngầm: móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm các công trình xây dựng. Diện tích xây dựng mô hình bao gồm phạm vi nghiên cứu ở 20 quận, huyện nội và ngoại thành với điện tích 756 km2 với kích thước ô lưới 100-500m. Như vậy hệ số điều chỉnh quy mô của mô hình Kmh =1,8. Mô hình mô phỏng gồm 2 tầng chứa nước từ trên xuống gồm: tầng chứa nước Holocene (qh), tầng chứa nước Pleistocene (qp), còn các tầng chứa nước Neogene do nằm sâu do đó ít được nghiên cứu. Mô hình dịch chuyển vật chất này sẽ tiến hành kiểm chứng sự suy giảm sự thay đổi về chất lượng các tầng chứa nước do tác động của các công trình xây dựng ngầm tại 5 vị trí xây dựng các công trình ngầm.

Từ những kết quả thu được sau khi chạy mô hình, nhóm nghiên cứu đưa ra đề xuất xây dựng bộ tiêu chí nhằm bảo vệ các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ khi xây dựng các công trình ngầm như nhóm đất đá chứa nước, nhóm trữ lượng nước dưới đất, nhóm chất lượng nước dưới đất.

Đây là đề tài tương đối mới được nghiên cứu tại nước ta, do đó nhóm tác giả không tránh khỏi gặp phải những khó khăn trong quá trình thực hiện, tuy vậy với đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn, đề tài sẽ đóng góp được những kết quả hữu ích, góp phần định hướng cho việc quy hoạch, xây dựng các công trình nhằm bảo vệ các tầng chứa nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(Nhâm Nguyễn)