Đề án “Lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:50.000 các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận”

IMG_7644_resizeVới mục tiêu tạo cơ sở trong việc tìm kiếm, đánh giá, thăm dò các nguồn nước dưới đất nhằm phục vụ cho khai thác ăn uống, sinh hoạt, tưới và nuôi trồng thủy sản, đồng thời làm sáng tỏ điều kiện địa chất thủy văn trên diện tích hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận để làm căn cứ định hướng cho quy hoạch sử dụng hợp lý lãnh thổ, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, năm 2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung thực hiện đề án “Lập bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:50.000 các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận”.

Qua quá trình thực hiện, Đề án đã làm sáng tỏ vị trí phân bố, đặc điểm về thành phần thạch học, chiều dày, mực nước, mức độ chứa nước, loại hình hóa học nước, động thái, khả năng cung cấp nước,… của các tầng chứa nước trong vùng nghiên cứu. Đồng thời, đề án đã đánh giá khá chi tiết về các hệ thống đứt gãy và khả năng cung cấp nước. Kết quả điều tra cho thấy, hai tầng chứa nước trầm tích lỗ hổng Holocen, Pleistocen là những đối tượng chứa nước triển vọng, có ý nghĩa hơn cả so với các đơn vị chứa nước khác do phân bố trên những phạm vi rộng lớn, trên địa bàn sinh sống của các cụm dân cư, những nơi trọng điểm về phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận.

IMG_7643_resize

Đề án đã hoàn thành lập bản đồ địa chất thủy văn, bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 cho các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận. Các bản đồ phản ánh đầy đủ những đặc điểm cơ bản về địa chất thủy văn, tài nguyên nước dưới đất; là cơ sở định hướng cho quy hoạch sử dụng hợp lý lãnh thổ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường của các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận.

(Hồng Nhung – VP NAWAPI
Nguồn: Chủ nhiệm Đề án)