Đề án: “Điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Tây Nghệ An”

Mục tiêu:

– Điều tra điều kiện địa chất thuỷ văn, nguồn nước dưới đất

– Xác định khu vực triển vọng phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt vùng thị trấn Quỳ Hợp, Thái Hoà và thị trấn Con Cuông

Đơn vị thực hiện:

Do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc thi công từ năm 2006 gồm các dạng công tác: đo vẽ thực địa; địa vật lý; khoan, hút nước thí nghiệm; hút nước giếng đào. Đã thi công 22/23 lỗ khoan (vùng trầm tích đệ tứ chiều sâu từ 20m đến 40m; vùng đá vôi từ 40m đến 100m) có nước với lưu lượng từ 0,71 đến 10,0 (l/s) chất lượng nước đảm bảo theo tiêu chuẩn hiện hành, cụ thể từng vùng như sau: Vùng Quỳ Hợp 8/8 lỗ khoan có nước lưu lượng thực bơm 28,38(l/s) tương đương 2.448 (m3/ngày) có thể cung cấp nước 4.080 người (60l/người.ngày); vùng Thái Hoà 7/7 lỗ khoan có lưu lượng thực bơm 14,97(l/s) tương đương 1.293 (m3/ngày) có thể cung cấp nước 2.155 người; vùng Con Cuông 7/8 lỗ khoan có nước lưu lượng thực bơm 29,6 (l/s) tương đương với 2.557 (m3/ngày) có thể cung cấp nước 4.262 người.