HNSK1

Một số hình ảnh tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu...

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010 của Trung tâm Tư...
HNSK2

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm...

Ngày 11 tháng 08 năm 2010, tại Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Quy hoạch Điều tra tài nguyên nước đã...
BT_GDBaocao

Một số hình ảnh tại buổi tới thăm và làm việc của Bộ trưởng...

Ngày 27 tháng 07 năm 2010, Bộ Trưởng Bộ TNMT Phạm Khôi Nguyên đã tới thăm và làm việc với Trung tâm Quy hoạch...
Photo_Download.aspx

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên thăm và làm việc tại Trung tâm Quy hoạch...

Cùng đi có Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai và đại diện các Vụ chức năng, cơ quan thuộc Bộ. Báo cáo tại buổi...
hoinghiTTTT1

Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước tổ chức hội nghị...

                             
Daihoidang

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC...

Ngày 2/7/2010, tại Liên đoàn Điều tra và Quy hoạch tài nguyên nước miền Bắc , Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quy...
DaihoidangVannghe1

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ NHẤT TRUNG TÂM QUY...

 Đại hội Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp. Dưới đây...
Anh_HNTK2009

Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên: Trung tâm cần đẩy mạnh làm nước...

(TN&MT) Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên tại buổi họp tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2009 và...

Bộ Trưởng Phạm Khôi Nguyên làm việc với Trung Tâm Quy Hoạch và Điều...

Ngày 18 tháng 02 năm 2009, tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, Bộ trưởng Phạm Khôi...