Home Tin tức Trung tâm Hoạt động của Trung tâm

Hoạt động của Trung tâm

IMG_8101

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công...

Ngày 27/12/2018, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị tổng kết công...
IMG_8252

Tổng kết công tác năm 2018 của Công đoàn Trung tâm QH&ĐTTNNQG

Chiều ngày 09/1, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã họp tổng kết công tác năm...
Pes7

Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Liên đoàn QH&ĐT TNN miền...

Ngày 11/03/2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm...
IMG_6824

Thẩm định báo cáo kết quả thực hiện đề án “Bảo vệ nước dưới...

Ngày 29/10/2018, Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả thực hiện đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các...

Họp trực tuyến với Dự án BGR về đề xuất xây dựng nhiệm vụ...

Chiều ngày 03/06/2021, tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp với...

Hội thảo :”Định hướng quản lý, khai thác, sử dụng phát triển bền vững...

Ngày 29/6, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo “Định hướng quản lý, khai thác, sử dụng...

Hội thảo thủy địa hóa của dự án IGPVN

Ngày 07/09/2023, tại Hà Nội, Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước đã tổ chức hội thảo thủy địa hóa của...
23aa

Nâng cao hiệu quả quy hoạch và điều tra tài nguyên nước

Được thành lập từ năm 2008, gần 10 năm qua, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước...
b154_1_2018

Hội thảo “Hợp tác triển khai thực hiện đề tài VIWAT”

Ngày 11/12/2018, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra Hội thảo “Hợp tác triển khai thực hiện đề tài VIWAT”. Tham dự...

Ký Kết Biên Bản Ghi Nhớ Hợp Tác Xây Dựng Và Hoàn Thiện Các...

Ngày 30/06/2021, Liên Đoàn Quy Hoạch Và Điều Tra Tài Nguyên Nước Miền Bắc đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ...