anh_Thanh

Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn TNN ngày càng tư duy sáng tạo,...

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 của Trung tâm Kỹ thuật...
IMG_6274_Copy

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng thực hiện nhiệm...

Sáng ngày 04/1/2018 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia...
nuoc_ngam

Đánh giá nguồn nước ngầm đồng bằng sông Cửu Long

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam (Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc...
1

Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn TNN là một trong bốn Trung tâm...

Đó là ý kiến đánh giá của Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống...
tc_tttv

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế...

Sáng ngày 13/07/2016 tại Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác...